Informacione tehnologije u industriji osiguranja

Kompanija Aseko SEE (Asseco SEE) predstavila je na ovogodišnjem IBTF – Insurance Business & Technology Forum 2014 softversko rešenje koje omogućava automatizaciju poslovnih procesa, kao i upravljanje dokumentacijom

Na konferenciji koja je po drugi put održana od 17. do 19. oktobra u Aranđelovcu, Aseko je prikazao i na koji način implementacijom opreme i rešenja finansijske institucije mogu jednostavno da ispune standarde koje je propisala Narodna banka Srbije.

– U savremenom poslovanju osiguravajućih društava sve je veća potreba za rešenjima koja će omogućiti modernizaciju i ujednačavanje informacionih sistema. Na ovaj način stvara se prostor za uvođenje novih proizvoda u osiguranju na sve konkurentnijem tržištu, a automatizacijom poslovnih procesa smanjuju se troškovi poslovanja – rekao je Vladan Atanasijević, član Upravnog odbora Aseko SEE Srbija.

On je istakao da informacione tehnologije postaju sve zastupljenije u industriji osiguranja, kao element koji može biti odlučujući za uspešnost rada osiguravajućih društava.

Podelite ovaj tekst: