Inovacioni vaučeri za 10 projekata u Jadransko-jonskom regionu

Raspisan OIS-AIR Proof of Concept Poziv za finansijsku podršku zajedničkih projekata istraživača i malih i srednjih preduzeća

OIS-AIR Proof of Concept Poziv (PoC Call), koji će ponuditi finansijsku podršku za najbolje inovativne projekte koje zajednički razvijaju istraživački instituti i mala i srednja preduzeća (MSP) u Jadranskom-jonskom regionu, je otvoren. Za deset najboljih biće obezbeđeni inovacioni vaučeri u vrednosti od 18.500 EUR po projektu.

Cilj dodele inovacionih vaučera je podrška komercijalizaciji istraživanja u dobre poslovne modele.

OIS-AIR PoC Poziv je transnacionalna inicijativa koju promoviše OIS-AIR mreža ustanovljena od strane predstavnika šest zemalja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Grčka i Albanija), partnera na projektu Uspostavljanje otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije (OIS-AIR), u cilju jačanja ekonomskog rasta i konkurentnosti.

Poziv podržava zajednički razvoj i komercijalizaciju istraživačkih projekata između istraživačkih centara i MSP u oblasti transporta i mobilnosti, energije i životne sredine, agro-bioekonomije, kao i njihovo testiranje u laboratorijama ili u relevantnom okruženju. Podržani projekti moraju biti sufinansirani od strane aplikanata putem nenovčanog učešća u radu iz vlastitih sredstava.

Ako ste istraživač sa sedištem u Jadransko-jonskom regionu i zainteresovani ste za predstavljanje svojih istraživačkih rezultata ili tehnologije – registrujte se na OIS-AIR INNOVAIR platformi (www.oisair.net) i popunite prijavni obrazac!

OIS-AIR PoC Poziv se sastoji iz tri uzastopne faze. Prva faza je Poziv za istraživače (Call for ideas), namenjen javnim istraživačkim institucijama i univerzitetima koji su pozvani da predstave rezultate svojih istraživanja, patente ili razvijene tehnologije na INNOVAIR platformi, a koji će biti otvoren do 14. jula 2019. godine. U drugoj fazi, usmerenoj na ohrabrivanje razvoja zajedničkih inovativnih projekata između istraživačkih timova i MSP, sprovešće se spajanje objavljenih istraživačih predloga sa kompanijama i Poziv za podnošenje zajedničkih istraživačkih projekata (Call for projects), koji će biti otvoren od 15. jula do 30. septembra. U poslednjoj fazi, do kraja oktobra, biće završen izbor projekata za dodelu 10 inovacionih vaučera.

Da bi se prijavili, i istraživački instituti i MSP moraju biti registrovani na OIS-AIR INNOVAIR platformi, koja ima za cilj da podrži interakciju i saradnju između kompanija, preduzetnika, biznisa i istraživača u Jadransko-jonskom regionu.

OIS-AIR PoC Poziv naročito podstiče prijavu zajedničkih transnacionalnih projekata između istraživačkih institucija i MSP, kako bi se podstakla prekogranična inovaciona mreža u Jadransko-jonskom području povezivanjem svih relevantnih partnera i omogućavanjem transnacionalnih tokova znanja, inovatora, te zajedničkog korišćenja objekata i tehnologija.

OISAIR is implemented through the financial support of the ADRION programme

O projektu OIS-AIR

Projekat Uspostavljanje otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije (OIS-AIR), finansiran je u okviru Interreg Adrion programa EU. Cilj projekta je uspostavljanje jedinstvenog tržišta za transfer tehnologija i podršku inovacijama koje su konkurentne i atraktivne na makro-regionalnom nivou, kroz povezivanje i saradnju sa relevantnim akterima iz različitih sektora – od istraživačkih institucija do MSP i javne uprave. Partneri na projektu su: AREA naučni park Trst, Italija, Tehnološki park Ljubljana, Slovenija, Hrvatska privredna komora, Hrvatska, Naučno tehnološki park Beograd, Srbija, Centar za istraživanje i tehnologiju Grčke, iz Grčke, Univerzitet Basilicata, Italija i Ministarstvo finansija i ekonomije Albanije.

Više informacija na:
https://oisair.net/site/index
https://oisair.adrioninterreg.eu/

Podelite ovaj tekst: