INTERNATIONAL BANKER: AIK najbolja komercijalna banka u Srbiji

AIK banka je četvrtu godinu zaredom dobitnik priznanja za najbolju komercijalnu banku u Srbiji, koje u okviru nagrada BANKING AWARDS dodeljuje renomirani ekonomski magazin iz Velike Britanije – INTERNATIONAL BANKER.

Jelena Galić

Na osnovu detaljne analize ključnih činilaca u bankarskom sektoru, potvrđeno je da AIK banka četvrtu godinu u kontinuitetu ostvaruje izuzetne poslovne rezultate, zahvaljujući kontinuiranim investicijama i inovacijama u poslovanju, uz visok stepen profesionalnosti i uvažavanja poslovnih partnera, klijenata i potrošača. Osim toga, etička doslednost i ekološka osvešćenost, kao i briga o širim društvenim interesima, rezultirali su time da se AIK banka dugi niz godina nalazi u samom vrhu na srpskom bankarskom tržištu.

„Pred savremenim bankama su veliki izazovi. Osim prilagođavanja regulativi i IT inovacijama, što je prepoznato kao najveći izazov, u obzir treba uzeti i sve jaču tržišnu utakmicu i sve veći broj različitih konkurenata, koji sežu daleko van sistema tradicionalnog bankarstva. U epicentru cele priče, više nego ikada, mora da stoji pojedinac – konkretan korisnik, klijent – sa svojim očekivanjima, potrebama, mogućnostima i željama, koje banka usmerena na održivo poslovanje i razvoj, mora da osluškuje pažljivije nego ikada do sada. Iskoristila bih priliku i da izrazim lično zadovoljstvo povodom dobijanja ovog prestižnog priznanja, koje predstavlja svojevrsnu potvrdu da je naš odnos prema svakom klijentu ponaosob upravo onakav kakav bi trebalo da bude. Pored toga, ono je i potvrda primene naše poslovne strategije, uspešnosti i regionalne prepoznatljivosti, i nastojaćemo da i u budućnosti opravdamo značaj koji ovo priznanje ima za nas“, istakla je Jelena Galić, predsednik Izvršnog odbora AIK banke.

Banka je prepoznata kao pouzdan partner velikom broju građana i privrednika, a pored toga što zauzima jednu od vodećih pozicija po broju klijenata, ona je i lider po adekvatnosti kapitala bankarskog sistema Srbije.

Podelite ovaj tekst: