Intesa Sanpaolo usvojila konsolidovane rezultate na dan 30. jun 2020.

Upravni odbor Intesa Sanpaolo, internacionalne bankarske grupe u čijem sastavu posluje Banca Intesa, odobrio je konsolidovani polugodišnji izveštaj na dan 30. jun 2020.

Rezultati ostvareni u prvoj polovini 2020. potvrđuju sposobnost Intesa Sanpaolo da se efikasno suoči s izazovnim posledicama epidemije virusa COVID-19. Oni odražavaju održivu profitabilnost Grupe zasnovanu na snažnoj kapitalnoj bazi i visokoj likvidnosti, kao i na otpornom i dobro diversifikovanom poslovnom modelu i strateškoj fleksibilnosti u upravljanju operativnim troškovima. Rezultati takođe odražavaju podršku koju Grupa pruža Italiji i njenu opredeljenost da postane primer održivosti i društvene i kulturne korporativne odgovornosti.

„U posebno izazovnom periodu koji su obeležile posledice pandemije COVID-19, Intesa Sanpaolo je ponovo demonstrirala sposobnost da postigne svoje ciljeve i ispuni svoje obaveze“, rekao je Karlo Mesina (Carlo Messina), generalni i izvršni direktor Intesa Sanpaolo i dodao da Grupa sada otvara novo poglavlje u svojoj istoriji. „Prošle nedelje uspešno smo okončali ponudu datu akcionarima UBI banke. Ponosni smo što su akcionari UBI banke koji poseduju 90,2% akcijskog kapitala odlučili da postanu deo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo i UBI imaju slične poslovne modele i dele sličnu korporativnu kulturu i vrednosti. Zajedno možemo da osnažimo Grupu koja je nacionalni šampion i lider u Evropi, sa više od 1,1 biliona finansijske imovine klijenata. Zajedno smo jači i imamo veći potencijal za rast.

Zahvaljujući ovoj transakciji, nalazimo se na vrhu bankarskog sektora evrozone: naša kombinovana grupa je druga po tržišnoj kapitalizaciji, 6. po operativnom prihodu i 8. po ukupnim sredstvima“, istakao je Mesina.

Snažna neto dobit:

 • 2.566 miliona evra u prvom polugodištu 2020, što predstavlja povećanje od 13,2% u odnosu na 2.266 miliona evra u prvom polugodištu 2019.

Bruto dobit porasla 7,1% u odnosu na prvo polugodište 2019.

Operativna marža porasla 2,8% u odnosu na prvo polugodište 2019.

Operativni prihodi stabilni u poređenju sa prvim polugodištem 2019.

Operativni troškovi smanjeni 2,8% u odnosu na prvo polugodište 2019.

 Poboljšanje kvaliteta kredita:

 • Smanjenje nenaplativih kredita, postignuto bez dodatnih troškova za akcionare.
  • Smanjenje bruto iznosa nenaplativih kredita: oko 23 milijarde evra od decembra 2017. i oko 36 milijardi evra od septembra 2015. (oko 10 milijardi evra i oko 22 milijarde evra, respektivno, ako se izuzme prodaja kompaniji Intrum i kompaniji Prelios)
  • Smanjenje stanja nenaplativih kredita za 4,6% bruto i 1,5% neto u odnosu na kraj 2019. (5,7% bruto i 3,6% neto kada se izuzmu nova pravila definisana novom definicijom „default-a“ (neispunjenja ugovornih obaveza)); odnos nenaplativih kredita prema ukupnim kreditima od 7,1% bruto i 3,5% neto.
 • Anualizovan trošak rizika u prvoj polovini 2020. od 46 baznih poena ne računajući uticaj prilagođavanja kredita zbog budućih posledica COVID-19 (jednak 43 bazna poena, od čega je 36 baznih poena za pokrivenost opštim prilagođavanjima za kreditni rizik naplativih kredita i 7 baznih poena za pokrivenost specifičnim prilagođavanjima za kreditni rizik problematičnih kredita)

Solidan osnovni kapital, daleko iznad regulatornih zahteva:

 • Racio pokazatelj kapitala CET1 na dan 30. jun 2020. nakon što se odbije 1.925 miliona evra u dividendama obračunatim za prvu polovinu 2020. na nivou od
  • 14,9% pro-forma „fully loaded“
  • 14,6% „phased-in“
Podelite ovaj tekst: