Inteza Invest osnovala drugi investicioni fond

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest osnovalo je drugi investicioni fond, Intesa Invest Cash Dinar.

Darko Popović

Intesa Invest Cash Dinar je otvoreni investicioni fond, organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine. Fond u najvećoj meri investira u novčane depozite banaka, koje posluju na tržištu Srbije i državne hartije od vrednosti denominovane u dinarima, a pre svega je namenjen investitorima, koji žele da ostvare prinos u kratkom roku, uz niski stepen volatilnosti.

„Pokretanjem još jednog fonda u okviru društva Intesa Invest dodatno smo proširili obim alternativnih vidova ulaganja za građane i pravna lica u uslovima niskih kamatnih stopa i kreirali nove investicione prilike, koje im mogu pomoći da uvećaju vrednost sredstava. Pored mogućnosti ostvarivanja adekvatnog prinosa, stalne raspoloživosti sredstava, smanjenog rizika ulaganja i profesionalnog upravljanja sredstvima, klijentima nudimo vrhunsku uslugu, profesionalnost i jedinstvenu ekspertizu na tržištu“, izjavio je Darko Popović, član Nadzornog odbora društva Intesa Invest.

Banca Intesa osnovala je Intesa Invest u februaru 2018., da bi odgovorila na potrebe tržišta, u pogledu investiocionog ulaganja sredstava.

Pored fonda Intesa Invest Cash Dinar, Intesa Invest upravlja i investicionim fondom Intesa Invest Comfort Euro. Taj fond je organizovan kao balansirani fond, koji ulaže u imovinu denominovanu u evrima. Namenjen je investitorima koji žele da deo ulaganja usmere ka državnim obveznicama Srbije i država sa boljim kreditnim rejtingom, kao i da imaju određenu izloženost ka akcijama koje su listirane na prestižnim inostranim berzama.

Da bi kupili investicione jedinice fondova kojima upravlja Intesa Invest, građani, odnosno pravna lica, treba da potpišu pristupnicu u bilo kojoj od specijalizovanih ekspozitura Banca Intesa za posredovanje u prodaji jedinica investicionih fondova.

Posle potpisivanja pristupnice, klijenti mogu da uplate sredstva, a o iznosima i terminima uplata odluku donose samostalno, u skladu sa mogućnostima i potrebama.

Podelite ovaj tekst: