Isplata podsticajnih sredstava reciklerima

Ministarstvo zaštite životne sredine i predstavnici reciklažne industrije potpisali su 26. aprila ugovore o isplati podsticajnih sredstava za prerađeni otpad u 2017. godini, saopštilo je Udruženje reciklera Srbije.

Sa potpisivanja ugovora o isplati sredstava

Reciklerima opasnog otpada isplaćeno je 75 dsto od ostvarenih podsticajnih sredstava za 2017. godinu.

”Uskraćeni smo za više od 25 odsto novca za ono što smo radili tokom 2017. godine. Za tretiran otpad tokom 2016. još nismo naplatili svoja potraživanja u iznosu od 950 miliona dinara. Sadašnji sistem finansiranja procesa upravljanja otpadom nije održiv, a posledice se manifestuju na životnu sredinu”, rekao je Nikola Egić iz Udruženja reciklera Srbije na sastanku povodom potpisivanja ugovora u Ministarstvu zaštite životne sredine.

Egić je napomenuo da već četiri meseca u ovoj godini recikleri tretiraju otpad u skladu sa svojim poslovnim obavezama, a konkurs o dodeli sredstava za 2018. još nije raspisan.

”Za sav otpad, koji sada prerađujemo u skladu za zakonskom regulativom i za čiji izvoz avansno plaćamo, finansijsku nadoknadu ćemo ostvariti tek iz budžeta Republike Srbije za 2019. godinu. Obrtna novčana sredstva radi dnevne likvidnosti tokom godine uzimamo od poslovnih banaka, tako da se ispostavilo da zbog plaćanja tih kamata korist od eko taksi imaju banke”,istakao je Egić.

Sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Branislav Atanasković je rekao da Ministarstvo razume probleme reciklažne industrije i dodao da je to Ministarstvo dobilo iz republičkog budžeta samo polovinu novca koja je naplaćena od ekoloških taksi.

”Želimo da sa reciklerima i Ministarstvom finansija razmotrimo buduće finansiranje. Imali smo u martu obavezu da preliminarno uradimo projekcije budžeta za narednu godinu. Prijavili smo za Ministarstvo zaštite životne sredine 11 milijardi dinara, od čega 3,5 milijardi za reciklažnu industriju. Od Ministarstva finansija zavisi koliko ćemo novca dobiti”, izjavio je Atanasković.

Iz Udruženja reciklera Srbije podsećaju da je od ekoloških taksi u 2017. godini prikupljeno u republički budžet 10,8 milijardi dinara, dok je za tretman opasnog otpada sada isplaćeno samo 2,19 milijardi dinara. Neophodna je odlučna saradnja Ministarstva finansija i Ministarstva zaštite životne sredine kako bi se ekološke takse naplatile u potpunosti prema direktivi “zagađivač plaća”, a podsticajna sredstva za prerađeni opasan otpad isplatila pravovremeno i u punom iznosu.

Podelite ovaj tekst: