Jačanje digitalizacije u sektoru hrane i poljoprivrede jedan od glavnih prioriteta rada Saveza

Na poslednjoj sednici NALED-a izabrano je novo predsedništvo Saveza za hranu i poljoprivredu. Za predsednika je imenovan Andrej Beslać (Mlekoprodukt), dok će potpredsednici u novom sazivu biti Andrea Radonjić (Coca Cola Helenic), Ljiljana Radaković (Pepsico) i Tamara Penjić (Carnex).

Tamara Penjić

Prioriteti rada Saveza u narednom periodu biće nastavak usklađivanja propisa sa EU, stvaranje preduslova za smanjenje bacanja hrane i omogućavanje njenog lakšeg doniranja, olakšanje trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, priznavanje laboratorijskih rezultata / analiza iz EU objavljivanjem liste evropskih laboratorija i metoda čiji se rezultati priznaju pri uvozu u Srbiju, deklarisanje zemlje porekla.

„Jedan od prioriteta rada u narednom periodu jeste nastavak na digitalizaciji uprave, gde kao prvi korak vidimo i razvoj e-Agrara kao jedinstvene on-line platforme za efikasnije procedure za registraciju poljoprivrednog gazdinstva i podnošenje zahteva za podsticaje“, istakla je Tamara Penjić, članica novog sastava Saveza za hranu i poljoprivedu u NALED-u i izvršna direktorka Industrije mesa Carnex, koja je deo MK Grupe.

„Nadovezaćemo se na sve ono što je urađeno u prethodnom periodu u smislu sprovedene reforme angažovanja sezonskih radnika u poljoprivredi u 2019. godini, kao i uspostavljanja platforme e-inspektor, ali i fokusirati se na ostalo što će značajno skratiti procedure i uticati na uštede i države i zaposlenih u sektoru hrane i poljoprivrede. Uzimajući u obzir broj aktivnih poljoprivrednih gazdinstava i registrovanih i odobrenih objekata za proizvodnju i preradu mesa, mleka i ostalih poljoprivrednih subjekata i procedure za registraciju, otvaranje, zatvaranje, podnošenje zahteva za uvoz, izvoz, podsticaje, utrošeno vreme i novac na dostavljanje dokumentacije, koje uprava već poseduje u 80% slučaja, i utrošeno vreme uprave za obradu zahteva sa druge strane, nastavak digitalizacije uprave je definitivno jedan od priroriteta“, naglasila je Tamara Penjić.

„Takođe, e-Agrar treba da omogući povezivanje sa ostalim bazama od značaja za poljoprivredu (registar životinja i gazdinstava, centralni registar objekata, baza podsticaja koji se dodeljuju na lokalnom nivou, itd), i da olakša proces obrade svih zahteva i kontrole dodele podsticaja, izdavanja dozvola, kao i da omogući lakšu analitiku za sektor poljoprivrede, u realnom vremenu“, naglasila je Tamara Penjić. Istovremeno, e-Agrar će uticati na ažurnost i brzinu obrade podataka, jer zaposleni u javnoj upravi troše značajno vreme na obrade zahteva, što u nekim slučajevima može da prouzrokuje kašnjenja u izdavanju rešenja ili isplatama podsticaja poljoprivrednicima, čime se njihova konkurentnost ugrožava. Posle uspešno sprovedene reforme angažovanja sezonskih radnika u poljoprivredi u 2019. godini, prelazak na optimizovane procedure i dalja digitalizacija u sektoru poljoprivrede pokazala se kao najbolji način poslovanja u vreme krize izazvane korona virusom.

Tamara Penjić je iskusan profesionalac, u Carnexu radi od 2000. godine i njena karijera se gradila kroz iskustvo svih faza proizvodnje, od pozicije tehnologa, kontrole kvaliteta, razvoja, do rukovodioca odeljenja, menadžera sektora, direktora proizvodnje, sve do pozicije izvršnog direktora Industrije mesa. Predsednica je i Asocijacije za razvoj kvaliteta mesa, koja je orijentisana na zaštitu i promovisanje višeg kvaliteta proizvoda od mesa na tržištu Srbije i sertifikaciju oznake „Srpski kvalitet“, i predsednica je Saveta tehnologa Industrije mesa.

Podelite ovaj tekst: