Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za investicije

Ministarstvo privrede raspisalo je 17. marta javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za direktne investicije u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija.

Goran Knežević, ministar privrede, je tim povodom rekao da je država sve više usmerava svoje kapacitete i aktivnosti ka razvoju domaćeg preduzetništva, koje obično ima manji potencijal od stranih investitora i da je zbog toga objavlјen javni poziv. Namera je da se podrže i manji investicioni projekti, a posebno oni u nerazvijenim i devastiranim područjima, gde se podsticajna sredstva mogu dodeliti i za realizaciju projekata vrednosti od najmanje 100.000 evra i sa zapošlјavanjem najmanje 10 novih radnika.

„Brinemo o domaćim investitorima i kroz različite vidove podrške želimo da obezbedimo da se njihova poslovanja razvijaju još više“, rekao je Knežević naglasivši da je upravo privatni sektor – mala i srednja preduzeća okosnica privrednog razvoja.

Uredbom je definisano da se mogu podržati investicioni projekti u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine, kao i projekti u sektoru polјoprivrede i ribarstva.

Podelite ovaj tekst: