Još 20 miliona evra za podršku preduzetništvu

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Addiko banka nastavili su uspešnu saradnju u podršci razvoju malih i srednjih preduzeća, u okviru novog dugoročnog kreditnog sporazuma u vrednosti od 20 miliona evra.

Nastavak ove uspešne saradnje izuzetno je važan za strateški razvoj konkurentnosti sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) kao zamajca celokupne ekonomije.

Henri Rasel, direktor odeljenja za finansijske institucije za region Zapadnog Balkana u EBRD, izjavio je da EBRD, kao što je i najavljeno ranije, proširuje saradnju sa Addiko bankom, jer su veoma zadovoljni dosadašnjim rezultatima i efektima koje su ostvarili u okviru dva prethodna aranžmana.

”EBRD i Addiko grupa razvijaju partnerske projekte i u drugim zemljama u regionu, koji su odlično ocenjeni, posebno od kada se EBRD nalazi u vlasničkoj strukturi Addika, odnosno od 2015. godine“, rekao je Rasel.

MSP ostvaruju konstantan rast, a za Addiko banku je veoma važan rad sa klijentima koji redovno izmiruju obaveze i razvijaju poslovanje.

„Stabilnost u poslovanju i strateško opredeljenje ka daljem rastu kandidovali su nas za ovu uspešnu saradnju. Za nas su potrebe klijenata uvek u središtu pažnje i to je jedan od razloga što EBRD nastavlja da posluje sa našom bankom u Srbiji, ali i sa Addiko grupom u celini, koja je jedan od lidera na tržištu regiona bivše Jugoslavije“, izjavio je Vojislav Lazarević, predsednik Izvršnog odbora Addiko banke Beograd.

Podelite ovaj tekst: