Keš krediti Komercijalne banke

Komercijalna banka u ponudi ima različite nenamenske gotovinske kredite i kredite za refinansiranje, koji mogu biti najbrži način da klijenti dođu do neophodnih novčanih sredstava za plaćanje letovanja, veće kupovine za opremanje stana, kupovinu školskog pribora, refinansiranje ranijih obaveza ili pokrivanje bilo kojeg drugog izdatka

U ponudi su: dinarski gotovinski krediti sa rokom otplate do 12 meseci i fiksnom kamatnom stopom, kao i dinarski i devizni gotovinski krediti i krediti za refinansiranje, krediti namenjeni penzionerima, krediti obezbeđeni hipotekom i krediti sa pologom depozita, svi sa rokom otplate do 83 meseca.

Prednost gotovinskih i kredita za refinansiranje u odnosu na druge vrste pozajmica je i što se uz minimalan set potrebnih dokumenata, veoma brzo i uz transparentne uslove, dolazi do potrebnog gotovog novca.

Korisnici eBank naloga imaju mogućnost da pokrenu online proces dobijanja dinarskih gotovinskih kredita, putem digitalne ekspoziture KOMeCENTAR. Procedura je jednostavna, popuni se online zahtev i prilaže se skenirana ili fotografisana dokumentacija.

Više informacija na sajtu www.kombank.com, putem digitalne ekspoziture KOMeCENTAR ili na brojeve Kontakt centra 011 201 11 86 i 0700 800 900.

Podelite ovaj tekst: