Koliki je uticaj stakeholder management-a na tržištu i kako mapirati zainteresovane strane?

Stakeholder predstavlja zainteresovanu stranu na projektu, u biznisu, u svakom segmentu života. Nije bitno da li je taj projekat mali, veliki, koliki uticaj ima na biznis. Stakeholderi, podela zainteresovanih strana i mapiranje pravih zainteresovanih strana jako su bitni u procesu i važno je baviti se njima od početka ulaska u projekat.

Stakeholderi su svi oni koji na bilo koji način utiču na projekat, biznis, interes, reorganizaciju u kompaniji. Kako ideja uvek mora da se proda, neophodno je da se pronađu istomišljenici i da se vidi šta oni imaju od toga i kako ih uključiti u momenat donošenja odluke. Pojedinci i organizacije se mogu aktivno i pasivno uključivati u projekat a čak i pasivno uključeni mogu negativno uticati na sam projekat. Zato je bitno napraviti razliku ko ima kakav interes i koje su njegove krajnje želje u projektu ili biznisu.

 

Andrea Radonjić

PODELA STAKEHOLDER-A:

Stakeholderi mogu biti interni i eksterni i njiovu važnost i ne treba zanemariti nikada. Interni stakeholder nekad je možda i bitniji od eksternog. Mi budemo fokusirani da nekome prodamo proizvod, uslugu, a sa druge strane stoji pitanje koliko neko u kompaniji smatra da je to rizičan posao, da nije dovoljno profitabilan, da takav klijent nije dobar za imidž kompanije i može da nas zaustavi. Jako je važno uklopiti obe strane, razumeti poziciju svakog od njih, kao i koliko imaju želje da utiču na sve. Nekada interni akteri mogu da ne prepoznaju želju u datom trenutku kada se planira da se napravi bussines case, već se kasnije interesi promene i ta osoba postaje neko ko može biti blocking point.

Bitno je čak u toku procesa dobijanja posla sagledati da li se nešto promenilo od zainteresovanih strana, da li su uključeni svi zainteresovani kada je dobijanje posla blizu, i naravno, pri ugovaranju tog istog posla, bitni su pravnici, korporativne službe, logistika. Širina i opseg ljudi koji se uljučuju moraju biti veliki.

Stakeholder management i project management se uvek povezuju jer u project management-u u ciklusu realizacije projekata ima puno prepletanja različitih interesa. Mapiranje zainteresovanih strana je važno u svakom procesu, i kod prodaje i kod vođenja kompanije, i kod dovođenja novog brenda, promene, akvizicije – u svakom od poslovnih scenarija. Top menadzment uvek mora da zna ko su mu stakeholder-i, mora da zna šta treba prodati zaposlenima, šta treba prodati upravnom i izvršnom odboru, a naravno, interesi nikada nisu isti i treba ih izbalansirati na pravi način. Klijent je uvek taj koji je bitan, inicira ceo projekat i od početka je tu. U bitne spadaju i korisnici rezultata projekta, da li je to usluga ili proizvod, dakle onaj ko će koristiti ono što je prodato. Uvek se vrti sve oko „what’s in it for me“, jer mi prosto živimo u takvom vremenu.

MAPIRANJE ZAINTERESOVANIH STRANA

Ksenija Karić

Vizualizacija je neophodna, pa je najbolje nacrtati šta je krajnji cilj, u kom smeru se ide i ko sve može da nam utiče na poslovanje. Braingstorming sa timom koji vodi projekat u više faza je značajan, na početku projekta, u pripremi ponude, realizaciji, predaji prodaje, bitno je u svakom momentu biti siguran da su svi interesi zadovoljeni jer nikada ne možemo znati ko može zaustaviti proces. Ne mora da znači da se uvek može naći rešenje, ali mogu se predvideti opasnosti, rizici i sa koje strane dolaze.

Svi imaju nivo interesovanja, nekome je jako visok, a nekome niži. Dobro je uvek uključiti aktere i obavestiti ih, dati im na značaju iako može na tome da se završi ako im je nivo interesovanja nizak. Uvek se analizira koji nivo moći ti ljudi imaju, a pitanje je da li se to može proceniti. Potrebni su ozbiljno istraživanje i relacija sa institucijom jer nekada ne možemo sagledati i predvideti koliko je organizacija kompleksna, koliko ima ljudi u lancu, ko je na kojoj poziciji, potrebno je posvetiti vreme i rad u kreiranju odnosa sa zainteresovanom stranom.

Podelite ovaj tekst: