Komercijalna i NLB Banka počele da primaju zahteve za subvencionisane agro kredite

Komercijalna banka i NLB Banka Beograd, članice NLB Grupe, počele su da primaju zahteve za subvencionisane poljoprivredne kredite, uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U pitanju su dinarski krediti, namenjeni registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, u iznosu do 6 miliona dinara ukoliko je korisnik kredita fizičko lice ili preduzetnik, odnosno do 18 miliona dinara ukoliko je korisnik kredita zemljoradnička zadruga ili pravno lice. Period otplate kredita je do 60 meseci u zavisnosti od namene kredita, uz određeni model otplate i fleksibilna sredstva obezbeđenja.

Ovaj vid finansiranja namenjen je investicionim ulaganjima u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, za nabavku životinja, za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, kao i za nabavku hrane za životinje.

Posebne pogodnosti predviđene su za gazdinstva koja se nalaze na područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, za lica koja su navršila najviše 40 godina, kao i za žene koje su nosioci poljoprivrednih gazdinstava.

Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke, istakao je da su obe banke među liderima na tržištu u realizaciji programa subvencionisanih kredita. „Tokom 2020. godine Komercijalna Banka je bila najuspešnija banka u broju i sumi realizovanih subvencionisanih kredita namenjenih poljoprivredi. Više od 37% u ukupnom broju i 24% u ukupnom iznosu svih odobrenih subvencionisanih poljoprivrednih kredita u Republici Srbiji realizovano je preko Komercijalne banke. Dodao bih i da je NLB Banka Beograd bila treća najaktivnija banka na tržištu kada je u pitanju ovaj vid finansiranja, te su članice NLB Grupe u Srbiji zajedno odobrile 49,65% u broju i 41,96% od ukupnog iznosa kredita u okviru ovog programa, odnosno 7 milijardi 120 miliona dinara“, rekao je Vuković.

Branko Greganović, predsednik Izvršnog odbora NLB Banke Beograd, naglasio je ovom prilikom da će nakon završetka procesa integracije članica NLB Grupe u Srbiji, koji se očekuje u drugom kvartalu sledeće godine, poljoprivreda ostati u fokusu poslovne strategije, te da će integrisana banka nastaviti da izdvaja značajna sredstva za investiranje u agro biznis.

Više informacija o aktuelnoj ponudi subvencionisanih poljoprivrednih kredita klijenti mogu da dobiju u specijalizovanim ekspoziturama Komercijalne banke za rad s poljoprivredom, na broj telefona 011 201 86 06 ili na e-mail adresu: krediti.poljoprivreda@kombank.com

U NLB Banci, pored zaposlenih u ekspoziturama, klijentima je za sva pitanja na raspolaganju Kontakt centar, na broju telefona: 011 715 15 22, mailom na: info@nlb.rs ili putem četa na internet sajtu banke.

Podelite ovaj tekst: