Komercijalna odobrava subvencionisane kredite za poljoprivredu

Komercijalna banka i ove godine odobrava poljoprivredne kredite u dinarima, bez valutne klauzule, sa subvencionisanjem dela kamatne stope od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Krediti iz ovog programa namenjeni su razvoju stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, za nabavku hrane za životinje i investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

Odobravaju se sa rokom otplate do tri godine, s tim da je za nabavku određene poljoprivredne mehanizacije za biljnu proizvodnju, moguća otplata kredita i do pet godina.

Posebna pogodnost su krediti do 36 meseci otplate, sa specijalnim uslovima subvencije kada su nosioci gazdinstava fizička lica sa prebivalištem na područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Takođe, specijalne pogodnosti za subvenciju imaju i muškarci starosti do 40 godina nezavisno od prebivališta, kao i žene nezavisno od starosti i prebivališta.

Procedura za odobravnje ovih kredita je veoma brza i jednostavna, uz prethodnu saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zahtevi za subvencionisane poljoprivredne kredite mogu se podneti u ekpoziturama Komercijalne banke koje obavljaju poslove sa poljoprivredom, a zainteresovani klijenti više informacija mogu da dobiju i na brojeve telefona Kontakt centra 0700 800 900 i 011 201 8600.

Podelite ovaj tekst: