Krediti za refinansiranje Komercijalne banke

Komercijalna banka je upotpunila svoju kreditnu ponudu dinarskim gotovinskim i kreditima za refinasiranje sa mogućnošću osiguranja, čime klijentima obezbeđuje sigurnost i kontinuitet u otplati u slučaju gubitka posla i smrti usled nezgode.

Rok otplate za ove kredite je od 37 do 120 meseci, a maksimalni iznos kredita je 2,5 miliona dinara.

Zahtev za kredit mogu podneti i lica koja nisu klijenti Komercijalne banke.

Kamatna stopa je nešto povoljnija za klijente Banke i fiksna je u prvih 36 meseci otplate, a obezbeđenje kredita čine dve blanko menice korisnika kredita i Polisa osiguranja od nemogućnosti vraćanja kredita usled gubitka posla i smrti usled nezgode.

Podelite ovaj tekst: