Liderska pozicija NIS-a u poslovanju sa bitumenom

U poslovanju sa bitumenom, NIS je u 2018. godini zabeležio značajne rezultate. Ostvarena je rekordna proizvodnja i plasman od 400.000 tona na domaćem i inostranom tržištu, čime je kompanija postala jedan od najvećih proizvođača ovog proizvoda u okruženju.

NIS obezbeđuje proizvodnju visokokvalitetnog bitumena u skladu sa evropskim standardima kvaliteta, a ovaj proizvod poseduje i „c“ znak za kvalitet koji omogućava nesmetani izvoz svih vrsta bitumena u zemlje EU i regiona, kao što su Rumunija, Bugarska, Slovenija, Austrija, Hrvatska, Slovačka i Mađarska, a 2018. godine po prvi put ostvaren je i plasman na nemačko tržište što dovoljno govori o njegovom kvalitetu.

Na tržištu Srbije, NIS zauzima lidersku poziciju po obimu prodaje i kontinuiranom proizvodnjom tokom cele godine garantuje stabilnost kvaliteta i isporuke bitumena za putarska preduzeća u zemlji.

– Obaveza NIS-a kao društveno odgovorne kompanije je da garantuje stabilnost isporuka bitumena kako bi se veliki infrastrukturni radovi u zemlji odvijali u kontinuitetu. To su, pre svega, radovi na izgradnji deonica autoputeva Koridora 10 i Koridora 11. Uz to, NIS je ove godine povećao izvoz i plasirao bitumen u 17 država i ima saradnju sa najvećim građevinskim kompanijama Evrope. Zahvaljujući povećanju obima proizvodnje bitumena u rafineriji, bili smo u prilici da odgovorimo na povećanu potražnju za ovim proizvodom u regionu i Evropi tokom sezone, istakao je Filip Đurović, direktor Sektora za prodaju bitumena u NIS-u.

Rekordnim rezultatima doprinela su i ulaganja u modernizaciju poslovanja sa bitumenom u Rafineriji nafte Pančevo. U projekat automatizacije auto i železničkog punilišta i dela rezervoarskog prostora, NIS je u 2018. godini uložio skoro 100 miliona dinara.

– Svi poslovi na otpremi bitumena sada se rade bezbednije, brže, čistije i lakše. Postignut je značajan ekonomski efekat jer smo skratili vreme utovara cisterni.
Ovo je, sasvim sigurno, povoljno uticalo na povećanje ukupne otpreme i rekordni plasman bitumena, a ulaganjem je omogućena i bolja zaštita životne sredine na mestu utovara, istakao je Bora Spasov, koordinator Pogona Bitumen.

Podelite ovaj tekst: