Marjanović: Teva donosi Srbiji bolji pristup najmodernijim terapijama

Ulazak farmaceutskog giganta Teva u Srbiju kroz akviziciju Aktavisa omogućiće pristup nasavremenijim terapijama za pulmološke i kardiološke pacijente, obolele od multiple skleroze i uvođenje novih lekova iz oblasti terapije bola, kazao je Pavle Marjanović, direktor kompanije Aktavis za Srbiju i Crnu Goru koja sada posluje u sastavu te farmaceutske kompanije.

Pavle Marjanović

Pavle Marjanović

„Prvi put je jedan globalni farmaceutski lider prisutan u Srbiji i kao domaći proizvođač. Kompanija Teva ne samo što je najveći svetski proizvođač generičkih lekova već ima značajno zastupljene inovativne lekove i brendove s višedecenijskom tradicijom“, rekao je Marjanović za Betu.

On je istakao da će Aktavis pod okriljem Teve nastaviti da širi portfolio lekova iz urologije i psihijatrije, a da se u 2017. godini očekuje lansiranje lekova za najsavremenije terapije, pre svega za lečenje astme i  hronične opstruktivne bolesti pluća.

Govoreći o radu  “Zdravlja Actavis”, Marjanović kaže da leskovačka fabrika lekova od prvog dana poslovanja u sastavu Teve nastavlja da redovno ispunjava svoj prioritetni cilj – proizvodnju i snabdevanje kupaca i krajnjih korisnika proizvodima vrhunskog kvaliteta u skladu sa domaćim, evropskim i svetskim standardima i zahtevima tržišta. Dodao je da su dosadašnji razvoj i uvođenje novih proizvoda obezbedili leskovačkoj fabrici povećanje obima proizvodnje, od čega preko 70 odsto čini izvoz.

“U toku je usklađivanju i integraciji svih poslovnih sistema i parametara poslovanja fabrike sa standardima Teve koja je globalni lider u ovoj industriji. Proces integracije leskovačke fabrike teče izuzetno brzo i efikasno, pa smo uvereni da će ova etapa biti u potpunosti završena prema planu”, rekao je Marjanović i podsetio da je Aktavis u sastavu Teve od početka avgusta ove godine.

Marjanović je ocenio da se fondovi zdravstva u svetu suočavaju sa teškoćama u finansiranju zdravstvenih sistema i da je slična situacija i u bogatim i u siromašnim zemljama.

“Zato je neophodna strateška partnerska saradnja između medicinskih vlasti zemlje i svih učesnika u procesu, što svakako uključuje vodeće farmaceutske kompanije na tržištu. Te kompanije se moraju kontinuirano prilagođavati kako bi doprinele održivosti funkcionisanja zdravstvenog sistema. S duge strane, razumevanje za način funkcionisanja industrije, može da omogući fondovima bolje upravljenje potrebama u skladu s mogućnostima: predvidljivost eventualnih promena na listi lekova, odobravanja cena lekova i njihovo utvrđivanje u skladu s proizvodnim mogućnostima kako ne bi došlo do nestašice nekih proizvoda”, rekao je Marjanović.

Po njegovim rečima, u Srbiji je postignut veliki napredak u poslednjih par godina u redovnosti plaćanja obaveza Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje prema proizvođačima lekova.

„Uspostavljena je praksa konstruktivnog i pre svega transparentnog dijaloga između države i farmaceutske industrije. To je kamen temeljac za dalja poboljšanja na obe strane. Svedoci smo da i značajan broj inovativnih lekova ulazi na listu ovih dana pod uslovima posebnih ugovora sa Fondom. To pacijentima omogućava inovativne terapije, ali se ne narušava stabilnost poslovanja Fonda”, rekao je Marjanović.

Marjanović smatra da je dosta urađeno da bi širi spektar generičkih lekova najnovije generacije bio dostupniji pacijentima.

Kako je predložio, sledeći korak u uspostvaljanju boljeg zdravstenog sistema bi mogao da bude povećanje predvidljivosti mogućih promena, na primer, unapred definisani datumi odobravanja novih lista kao i datumi odobravanja cena.

Marjanović smatra da svaka zemlja mora da radi na svom sistemu optimalne strukture farmaceutskog sektora.

“Jasno je da treba razmatrati dobre ili loše modele iz drugih zemalja ali to ne znači da ‘dobar’ model u drugim zemljama treba jednostavno da prekopiramo čime bi smo možda doveli u pitanje narušavanje sistema koji je dobro postavljen. Odgovor za definisanje dobrog sistema u budućnosti leži u strukturisanom dijalogu između medicinskih vlasti, industrije, asocijacija pacijenata, zdravstvenih radnika“, kazao je direktor Aktavisa.

Dodao da u tom dijalogu Aktavis može da pruži značajan doprinos zato što posluje i kao globalna i kao lokalna kompanija, što joj, kako je naveo, omogućava razumevanje svetskih trendova, potreba bolesnika i celokupnog sistema na kvalitetniji način.

(Beta)

Podelite ovaj tekst: