IN MEMORIAM: Vera Vidović (1950 – 2018)

Posle kraće i teške bolesti, 30. januara 2018. godine, preminula je Vera Vidović, magistar ekonomije, koja je od 2003. do 2015. godine bila direktorka Predstavništva Privredne komore Srbije u Beču.

Vera Vidović

Srpskim privrednicima, preduzetnicima i široj poslovnoj javnosti ostaće u sećanju kao izuzetno dobar poznavalac austrijskih ekonomskih i poslovnih prilika, kao i po tome da je nesebično delila svoje znanje u nastojanju da pomogne razvoj srpske ekonomije i privrede. Tokom gotovo tri decenije života i rada u Austriji, Vera Vidović je veoma dobro upoznala ekonomsku i privrednu situaciju ove članice Evropske unije, pa je mnogim srpskim privrednicima pružala dragocenu pomoć u saradnji sa austrijskim poslovnim ljudima i institucijama. Takođe, više austrijskih kompanija je odabralo baš Srbiju kao svoju investicionu destinaciju, upravo zbog posredovanja Vere Vidović i njenog nastojanja da što više austrijskih investicija stigne u Srbiju.

Zahvaljujući u velikoj meri Privrednoj Komori Srbije i njenom predstavništvu u Austriji koje je vodila Vera Vidović, naši privrednici su koristili austrijska iskustva, bilo kroz dobijanje direktnih informacija ili kroz različite manifestacije koje je Vera Vidović organizovala u Srbiji i u Austriji (forumi, studijske posete, prezentacije, konferencije, sajmovi).

Naši časopisi duguju veliku zahvalnost Veri Vidović za višegodišnju, izuzetno dobru saradnju koju smo ostvarili. Na stranicama Magazina Biznis i Ekonometra nalazile su se minulih godina dragocene analize, procene i preporuke za poslovanje na asutrijskom tržištu koje je davala Vera Vidović i koje su mnogim privrednicima bile od velike pomoći u poslovanju. Optimizam, upornost, temeljitost i istrajnost bile su osobine koje su krasile Veru Vidović i upravo se zbog toga s nevericom suočavamo sa surovom činjenicom da nas je prerano napustila. Ostajemo zahvalni što smo imali priliku da poznajemo Veru Vidović i da sarađujemo sa njom.

R. N.

Podelite ovaj tekst: