Metalac godinu završava sa 117 miliona evra prihoda

Na osmoj ovogodišnjoj sednici, održanoj u Metalcu 23. decembra, Nadzorni odbor je usvojio Biznis plan Metalca a.d. i zavisnih društava, kao i konsolidovani biznis plan Metalac grupe za 2021. godinu.

U narednoj godini planiran je ukupan združeni prihod od 122 miliona eura odnosno, posmatrano konsolidovano, 99 miliona, uz 5,5 miliona eura bruto dobiti.

Članovi NO takođe su razmotrili finansijske izveštaje za 11 meseci ove godine i procenu ostvarenja za decembar.

Sveukupno, procena je da ćemo 2020. godinu završiti za 4 miliona eura prihoda manje od prvobitnog plana, ali će biti ispunjen rebalans plana, usvojen u junu.

Nakon šest meseci u statusu vršioca dužnosti, Radmila Trifunović dobila poverenje Nadzornog odbora i imenovana za generelanog direktora Metalca a.d. u punom mandatu.

Predsednik Dragoljub Vukadinović u svom predlogu istakao da su je preporučili njeni značajni rezultati za samo šest meseci rada, kao i da presudnim smatra njen moralni integritet, domaćinski odnos prema Kompaniji, njenu analitičnost, preduzimljivost i sposobnost da energično gradi kvalitetan odnos sa saradnicima.

Konačno,odlukom NO, Izvršni odbor je u Veljku Vukadinović, diplomiranom inženjeru tehnologije, inače direktoru proizvodnje Metalac posuđa, dobio petog člana na mestu Izvršnog direktora Metalca a.d. zaduženog za oblast proizvodnje.

Podelite ovaj tekst: