Milivoje Miletić v.d. predsednika PKS

Skupština Privredne komore Srbije (PKS) izabrala je, na predlog Upravnog odbora, Milivoja Miletića za vršioca dužnosti predsednika PKS

Miletić je u PKS obavljao funkcije savetnika predsednika, direktora Sektora poljoprivrede i industrije i Biroa za regionalnu saradnju. Više godina bio je generalni direktor Hemijskog kombinata „Viskoza“ iz Loznice, savezni i republički poslanik i predsednik nekoliko odbora u Skupštini Srbije.

Sednicama Upravnog odbora i Skupštine PKS prisustvovao je Željko Sertić, ministar privrede u Vladi Srbije, koji je istakao da reforma komorskog sistema, započeta pre godinu i po dana, mora da bude nastavljena, kako bi Komora bila prepoznata kao jaka nacionalna asocijacija, istinski servis privrede i spona između privrednika i izvršne vlasti i drugih institucija.

Vršilac dužnosti predsednika PKS Milivoje Miletić poručio je da Komora mora biti lider u promovisanju i zaštiti interesa domaće privrede, što podrazumeva unapređenje kvaliteta unutrašnje komorske organizacije i nov zakonodavni okvir korišćenjem iskustava privrednih komora razvijenih zemalja, kao što su Austrija i Nemačka.

– Sve snažne ekonomije imaju jake privredne komore koje su nezaobilazan faktor napretka, stvaranja razvojne klime i podsticajnog privrednog ambijenta. PKS će biti aktivni učesnik u kreiranju ekonomskog zakonodavstva – naglasio je Milivoje Miletić.

Podelite ovaj tekst: