MIROSLAV KOREN, generalni menadžer kompanije Kaspersky za Istočnu Evropu: Osigurati poslovanje od kuće i obučiti zaposlene

Sajber kriminalci mesecima pokušavaju da iskoriste krizu u vezi sa pandemijom virusa Covid 19, koristeći tehnike socijalnog inženjeringa, pokreću fišing napade, kreiraju malvere, ransomvere, opasne bankarske trojance. Kompanije bi trebalo da učine sve kako bi omogućili bezbedan dalјinski pristup svima koji rade od kuće

Miroslav Koren

Rad na dalјinu i poslovanje u kućnim uslovima, u okolnostima izazvanim pandemijom virusa Covid 19 je postalo neophodnost. U uslovima kada je onemogućen normalan život, a temelјi poslovanja u brojnim kompanijama uzdrmani, neophodno je prilagoditi poslovanje i obučiti zaposlene da prepoznaju moguće napade sajber kriminalaca. U pojedinim kompanijama rad od kuće je uticao na povećanje produktivnosti.

”Poslovanje u stanu, umesto iz kancelarije predstavlјa izazov za organizaciju, pre svega u smislu bezbednosti i za zaposlene. Neophodno je pronalaženje nove ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Sa druge strane, rad na dalјinu može biti i prednost za kompaniju. Prema rezulatima istraživanja koje je nedavno realizovao Univerzitet Stanford, iz Kalifornije, zaposleni koji rade na dalјinu su čak za 13 odsto produktivniji od kolega, koji su radili iz kancelarije”, rekao je Miroslav Koren, generalni menadžer kompanije Kaspersky za Istočnu Evropu.

Prema njegovim rečima, zaposleni se u radu u kućnim uslovima suočavaju sa brojnim pretnjama i jednom kada se uređaji iznesu izvan mrežne infrastrukture kompanije i povežu na nove mreže ili WiFi, rizici se povećavaju. Kompanije moraju, između ostalog, da snabdeju zaposlene odgovarajućom IT opremom, zaštite vezu kojom eksterni uređaji pristupaju korporativnoj mreži (kroz VPN), kao i da obuče zaposlene, kako bi bili sigurni da je rad na dalјinu bezbedan.

”Sajber kriminalci mesecima unazad pokušavaju da iskoriste krizu u vezi sa Covid 19 tako što koriste tehnike socijalnog inženjeringa ili pokreću fišing napade, kreiraju posebne malvere, ransomvere, opasne bankarske trojance. Prema podacima iz istraživanja kompanije Kasperski, kojim je početkom maja obuhvaćeno više od 6.000 zaposlenih koji rade od kuće, 27 odsto njih je imalo iskustva sa e-mail porukama na temu COVID 19 infekcije, koji su sadržali maliciozne fajlove”, istakao je Koren.

Koliko god da se štite sajtovi, računari, problem nastaje ako hakeri preuzmu naziv domena, na kojem je sajt ili veb šop. Ako sajber kriminalci preuzmu naziv domena mogu nastati neprilike.

”Lanac je uvek snažan onoliko koliko njegova najslabija karika, a adekvatna zaštita domena se podrazumeva kao preduslov korporativne bezbednosti. Postoje koraci kojima se to može osigurati, prvenstveno izborom pouzdanog hosting partnera i korišćenje https protokola, kao i redovnim testovima osetlјivosti sajta i njegovim adekvatnim održavanjem. Neophodno je osigurati i sve fizičke kanale, kojima sajber kriminalci mogu da prodru u IT infrastrukturu kompanije, ali je važno i obučiti zaposlene na svim nivoima da prepoznaju i pravilno reaguju na pretnje sa kojima se suočavaju”, rekao je Koren.

Da bi se izbegle opasnosti koje vrebaju u radu u kućnim uslovima kompanije i zaposleni i dalјe treba da budu pažlјivi. Kompanije bi trebalo jasno da komuniciraju sa zaposlenima kako bi bile sigurne da su oni svesni rizika i da učine sve što mogu kako bi omogućili bezbedan dalјinski pristup za rad od kuće. Sajber kriminalci ovu promenu radnih navika vide kao priliku i to zahteva oprez.

Smanjenje rizika

Na internetu se poslovanje obavlјa isto kao i na svakom drugom tržištu, ali postoje pravila ”kućnog reda”, koje bi trebalo poštovati. Da bi se smanjili rizici u radu od kuće, naš sagovornik preporučuje da se obezbedi VPN, kako bi se zaposleni bezbedno povezali na korporativnu mrežu, kao i da svi korporativni uređaji, uklјučujući mobilne telefone i laptopove, budu zaštićeni odgovarajućim bezbednosnim softverom, uklјučujući mobilne uređaje, na primer omogućavanje brisanja podataka sa uređaja koji su izgublјeni ili ukradeni, razdvajanje ličnih i poslovnih podataka i ograničavanje aplikacija koje se mogu instalirati.

”Uvek implementirajte najnovija ažuriranja operativnih sistema i aplikacija, ograničite pravo pristupa lјudima koji se povezuju na korporativnu mrežu i postarajte se da je osoblјe svesno opasnosti reagovanja na neželјene poruke”, rekao je Miroslav Koren.

Podelite ovaj tekst: