MK Group postigla dogovor o kupovini Alfa banke Srbija

Kompanija MK Group je 31. januara postigla dogovor sa Alfa bankom AE o kupovini Alfa banke Srbija Beograd, nakon dobijanja potrebnih odobrenja ovlašćenih institucija.

Čelnici MK Group

MK Group je holding kompanija koja se sastoji od preko 35 firmi sa poslovanjem u zemlji i inostranstvu i zapošljava ukupno preko 8.000 ljudi. Sa registrovanim sedištem u Beogradu, MK Group je jedan od najvećih i najuspešnijih poslovnih sistema u zemlji i regionu.

Očekivane prednosti ove transakcije se ogledaju u koncentraciji i zajedničkom nastupu na tržištu sa bankom koja već posluje u okviru sistema MK Group, AIK bankom ad Beograd, koja zauzima šesto mesto na srpskom bankarskom tržštu po udelu u neto bilansnoj sumi, u iznosu od 1,5 milijardi evra na kraju 2016. godine.

Podelite ovaj tekst: