MŠM i Infostud grupa dodeljuju stipendiju za Executive MBA program

Mokrogorska škola menadžmenta (MŠM) i Infostud grupa objavili su konkurs za dodelu jedne pune stipendije za Mokrogorski Executive MBA program (MEMBA) u vrednosti od 6.000 evra.

Motiv za dodelu ove stipendije je želja MŠM-a i Infostud grupe da se u Srbiji unapredi nivo znanja iz oblasti upravljanja poslovanjem (biznis menadžmenta). Pored želje da se ojačaju menadžerska znanja, smisao stipendije je i da se podrži i promoviše koncept celoživotnog učenja, jer je jedino uz pozitivan pristup, inovacije i celoživotno učenje, moguće težiti ekonomski razvijenom društvu i takozvanom društvu blagostanja.

Mokrogorski Executive Master of Business Administration (MEMBA) je prvi akreditovani master program za upravljanje poslovanjem u Srbiji. Program je organizovan u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka. Traje 18 meseci i sastoji se od 6 modula koji traju po 10 dana.

Program se realizuje u Mokroj Gori, Beogradu i Šangaju (za koji jednim delom troškove snosi sam stipendista). Nakon završetka ovog programa stiče se akademska diploma, koju dodeljuje Fakultet organizacionih nauka, i zvanje “master upravljanja poslovanjem”, kao i profesionalna diploma i zvanje MEMBA, koju dodeljuje Mokrogorska škola menadžmenta.

Ova stipendija namenjena je privrednicima, preduzetnicima i menadžerima koji vode, ili će voditi, sektor ili kompaniju, a koji za sobom imaju poslovne rezultate i veruju u mogućnost daljeg razvoja srpske privrede.

Uslov za dobijanje stipendije je da stipendista ima najmanje osam godina radnog iskustva, od čega pet na upravljačkim pozicijama. Pored ovih formalnih uslova, prilikom dodele stipendije biće uzeta u obzir profesionalna biografija kandidata, a od kandidata se očekuje i da napišu kraći esej na temu “Kako bih doprineo razvoju društva i stvaranju države blagostanja”. Esej će oceniti menadžment MŠM-a i Infostud grupe. Više informacija o uslovima moguće je saznati na sajtu www.msm.edu.rs.

Rok za prijave je 15. septembar.

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se prijave na konkurs.

Podelite ovaj tekst: