Nastavak Sberbank ekološke akcija „Očistimo priobalje Beograda“               

Nastavljajući odličnu inicijativu iz prethodnih godina, Sberbank Srbija je tokom marta organizovala još jednu ekološku akciju sa simboličnim nazivom “Očistimo priobalje Beograda” i prikupila i uklonila više od 700 kilograma otpada, uključujući veliki broj plastičnih flaša i limenki.

Kao i ranijih godina, akcija „Očistimo priobalje Beograda“ je i ovoga puta trajala nekoliko dana, a osim obala Savskog i Dunavskog keja, gde se zbog splavova rečni otpad skuplja u najvećoj meri, ovom ekološkom akcijom obuhvaćeni su i različiti delovi Košutnjaka.

„Reč je o već tradicionalnoj aktivnosti Sberbank Srbija i drago nam je da nas je vreme još jednom poslužilo i omogućilo nam da u nekoliko dana očistimo veliki deo Savskog i Dunavskog keja. Sa ovakvim inicijativama je važno da svi zajedno nastavimo i u narednom periodu, jer je početak proleća period kada se duž obala u Beogradu, ali i u drugim gradovima Srbije skuplja najviše plastičnih flaša, kesa i drugog smeća. Sberbank Srbija je stalno posvećena brojnim ekološkim inicijativama, jer smo svi svesni svoje odgovornosti prema sredini u kojoj živimo. Ujedno svojim primerom želimo da ohrabrimo i sve druge kompanije u Srbiji da nam se pridruže ili da same iniciraju slične aktivnosti u svom okruženju“, istakla je Marijana Vasilescu, predsednica Izvršnog odbora Sberbank Srbija.

Podsećanja radi, tokom prošlogodišnje akcije Sberbank je organizovala čišćenje rukavca kod Ade Ciganlije, kao i poteze duž Dunavskog i Savskog keja. Tom prilikom je prikupljeno 620 kilograma otpada, koji je kasnije prosleđen na dalju reciklažu. Na isti način je tretiran i sav otpad koji je prikupljen u okviru ovogodišnje akcije „Očistimo priobalje Beograda“.

Podelite ovaj tekst: