NBS će koristiti ocenu APR u prometu korporativnih obveznica

Agencije za privredne registre (APR) je saopštila da će Narodna banka Srbije (NBS) koristiti njen skoring kao referentnu ocenu boniteta za obavljanje monetarnih operacija. Time su potvrđeni objektivnost i kredibilitet te ocene na finansijskom tržištu i vodeća ulogu APR, kao servisa privrede, ocenila je ta agencija i istakla njenu ulogu u podsticanju razvoja tržišta kapitala

Skoring, kao ocena boniteta koju APR pruža, prisutan je na domaćem tržištu od 2007. godine, a počev od 5. maja 2020. godine korisnicima je dostupna treća verzija te ocene, utvrđena po modelu koji je prilagođen savremenim uslovima poslovanja, uz poštovanje svih pravila finansijske analize.

Prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2019. godinu, koje je do sada dostavilo oko 74.000 privrednih društava, utvrđen je skoring za period 2015-2019. godina, a odličan i veoma dobar bonitet ima 10.279 društava.

U skladu sa Urdebom koju je donela Vlada RS, rok za dostavlјanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu produžen do 4. avgusta 2020. godine i da za privredna društva koja još uvek nisu dostavila taj izveštaj, sve dok isti ne dostave, APR izdaje skoring za period 2014-2018 godina. Taj skoring je utvrđen za ukupno 101.577 društava, od kojih je sa odličnim i veoma dobrim bonitetom bilo 16.855 društava.

Podaci i dokumenta iz više od 20 elektronskih registara se objavlјuju na sajtu Agencije

Agencija utvrđuje skoring primenjujući kvantitativnu analizu, na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za poslednjih pet godina, a najmanje tri, polazeći od oblasti delatnosti koju privredno društvo obavlјa. Pored toga, u kvalitativnoj analizi se koriste ažurni podaci o nelikvidnosti, zabrani raspolaganja sredstvima na računima kod banaka, zatim o pokrenutim pravnim postupcima, kao i sve druge relevantne informacije.

Privredna društva mogu dobiti skoring u kome je ocena boniteta iskazana u pet osnovnih i tri specifična nivoa, kao: odličan bonitet (AA), veoma dobar bonitet (BB+, BB, BB-), dobar bonitet (CC+, CC, CC-), prihvatlјiv bonitet (DD+, DD, DD-) i veoma slab bonitet (EE). Za privredna društva nad kojima je pokrenut neki pravni postupak (stečaj, likvidacija, statusna promena), zatim koja su duži vremenski period nelikvidna, novoosnovana društva ili za koja nema ili nema dovolјno podataka, ocena boniteta se ne utvrđuje, a skoring se iskazuje oznakama statusa.

Ograničenja koja je NBS propisala u pogledu korporativnih obveznica koje će prihvatati u monetarnim operacijama, odnosno one koje su emitovala privredna društva koja, prema oceni APR imaju odličan bonitet i veoma dobar bonitet, pokazuju njeno opredelјenje da investira u kvalitetne hartije od vrednosti, čiji su emitenti privredna društva koja imaju odličnu ili veoma dobru sposobnost izmirivanja obaveza, kao rezultat ostvarene visoke profitabilnosti, finansijske stabilnosti i sigurnosti, kao i fleksibilnosti u poslovanju.

Podelite ovaj tekst: