NIS investirao više od 8 milijardi dinara u prvom kvartalu

U prvom kvartalu 2019. godine NIS je nastavio realizaciju strateških projekata na kojima će se zasnivati dalјi razvoj kompanije. Ukupan obim investicija iznosi 8,3 milijarde dinara što je šest odsto više nego u prva tri meseca 2018. godini

Najviše ulaganja ostvareno je u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa

Najviše ulaganja ostvareno je u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, dok je od pojedinačnih projekata prioritet bio nastavak investicija u Duboku preradu u Rafineriji nafte Pančevo, čime će rafinerija postati jedna od najmodernijih u Istočnoj Evropi. Pored toga, učinjeni su konkretni koraci u realizaciji još dva kapitalna projekta. U martu je započeta izgradnja termoelektrane-toplane (TE-TO) Pančevo, na lokaciji Rafinerije nafte, koju NIS realizuje u partnerstvu sa „Gasprom  energoholdingom“. Takođe, NIS je u saradnji sa MET grupom nastavio angažovanje na projektu vetroparka „Plandište“.

Pokazatelј EBITDA (dobit pre plaćanja kamata, poreza na dobit i amortizacije) iznosi 6,3 milijarde dinara, dok je neto dobit 158 miliona dinara. Na ostvarene finansijske rezultate NIS grupe u prvom kvartalu uticale su niže prosečne cene nafte u odnosu na prvo tromesečje 2018. godine, kapitalni remont u Rafineriji nafte Pančevo i veća amortizacija. Obaveze NIS grupe po osnovu javnih prihoda iznose 40 milijardi dinara.

Kada je reč o operativnim pokazatelјima, u prvom kvartalu 2019. godine proizvedena je 321 hilјada uslovnih tona nafte i gasa, dok ukupan obim prerade nafte i poluproizvoda iznosi 599 hilјada tona. Istovremeno, ostvaren je promet naftnih derivata od 726 hilјada tona. U fokusu NIS grupe bilo je i unapređenje pokazatelјa u oblasti bezbednosti na radu pa je tako Indikator povreda sa izgublјenim danima (pokazatelј LTIF) smanjen 38 odsto u odnosu na prvi kvartal prethodne godine.

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a je izjavio: „Kapitalni projekti i dalјi razvoj NIS-a ostaju naš prioritet i u 2019. godini. Od posebne važnosti za nas su modernizacija Rafinerije nafte u Pančevu i radovi na izgradnji postrojenja za duboku preradu. Takođe, u saradnji sa partnerima nastavlјamo aktivnosti na izgradnji termoelektrane toplane u Pančevu i realizaciji projekta vetroparka Plandište. Pored toga, u fokusu NIS-a u nastavku godine biće povećanje operativne efikasnosti i unapređenje finansijskih i operativnih rezultata na nivou cele grupe“.

Podelite ovaj tekst: