NIS nastavlјa sa ulaganjima u pančevačku rafineriju

Ukupna vrednost radova i projekata u okviru planskog održavanja Rafinerije nafte Pančevo 470 miliona dinara

U Rafineriji nafte Pančevo u martu će biti sprovedena planska obustava tokom koje će se izvoditi radovi na čišćenju, reviziji i sanaciji opreme, kao i investicioni projekti na većini procesnih postrojenja, koji će omogućiti pobolјšanje opreme i njen pouzdaniji rad. Vrednost investicionih projekata, zajedno sa projektima investicionog održavanja, procenjuje se na 470 miliona dinara, a sve aktivnosti biće izvedene u skladu sa strogim ekološkim standardima i pravilima bezbednosti na radu. Iako će u okviru  pomenutih aktivnosti biti zaustavlјeni proizvodni procesi u svim najvažnijim postrojenjima Rafinerije, povećan obim proizvodnje u prethodnim mesecima omogućio je da se obezbede neophodne zalihe koje garantuju nesmetanu otpremu i uredno snabdevanje tržišta svim vrstama derivata tokom obustave rada postrojenja.

Klјučne aktivnosti biće obavlјene na postrojenju  S-44501 (Klaus) u cilјu povećanja pouzdanosti rada postrojenja. Značajni investicioni radovi  planirani su i na postrojenju za proizvodnju benzinskih komponenti i gasova (FCC kompleks), kao i na postrojenju Atmosferske destilacije. Takođe, biće realizovan i niz ranije usaglašenih tehničko-tehnoloških izmena u cilјu povećanja energetske efikasnosti rafinerije i pobolјšanja rada prerađivačkog kompleksa tokom leta.

Tokom planskog zastoja, na radovima u Rafineriji biće angažovano više od 250 zaposlenih NIS-a i eksternih izvođača.

Podelite ovaj tekst: