NIS stabilan uprkos krizi na naftnom tržištu

Finansijski direktor NIS-a, Anton Čerepanov, ocenio je da će epidemija novog korona virusa i kriza na naftnom tržištu značajno uticati na rezultate kompanije u 2020. kao i da će prioriteti NIS-a u nastavku godine biti realizacija kapitalnih investicija, smanjenje troškova, očuvanje likvidnosti kompanije i socijalna stabilnost zaposlenih

Anton Čerepanov

Čerepanov je u intervjuu za Bilten Nacionalnog naftnog komiteta Srbije naveo da NIS ostvaruju dobre operativne pokazatelje uprkos krizi, ali da su finansijski rezultati pod uticajem nepovoljnih makroekonomskih okolnosti.

„Mi se suočavamo sa dve vrste udara. S jedne strane, reč je o dramatičnom padu vrednosti nafte, koja je samo u jednom danu u martu izgubila čak 30 odsto vrednosti. Sa druge strane, imamo i drastičan pad potražnje usled pandemije korona virusa i usporavanja privrednih aktivnosti širom sveta. Došli smo u situaciju da se potražnja praktično prepolovi u odnosu na periode normalnog poslovanja. Kombinacija ova dva faktora već se odrazila na finansijske rezultate i likvidnost naftnih kompanija, bez izuzetka. Takav gubitak će ostaviti značajne posledice ne samo na poslovanje u 2020. godini, već i na planove u narednom periodu“, rekao je finansijski direktor NIS.

On je dodao da će NIS morati da štedi, ali da to neće činiti na račun najznačajnijih projekata.

„Već sada moramo razmišljati godinama unapred i nastaviti sa modernizacijom kompanije i ulaganjima u one projekte koji će nam doneti najviše koristi u budućnosti. Tu pre svega mislimo na Duboku preradu u Rafineriji nafte Pančevo i Termoelektranu-toplanu Pančevo. Takođe, od velike važnosti nam je dalje ulaganje u istraživanje i proizvodnju nafte i gasa, kao i u nastavak razvoja naše maloprodajne mreže. Pored toga, velike koristi očekujemo i od digitalnih projekata koje smo započeli, te ćemo svakako nastaviti sa finansiranjem onih koje vidimo kao najperspektivnije i najisplativije, i koji će naše poslovanje učiniti još efikasnijim i bezbednijim“, naveo je finansijski direktor NIS. 

Prema njegovim rečima, biće nastavljeno i sa isplatom dividende akcionarima.

„Kada je reč o dividendama, politika dividende NIS podrazumeva isplatu najmanje 15 odsto prošlogodišnje neto dobiti Društva akcionarima na ime dividende, a mi isplaćujemo 25 odsto. I sada ostajemo pri istom procentu, uprkos krizi. Želim da vas podsetim da je NIS na ime dividende do sada akcionarima isplatio gotovo 55 milijardi dinara. Na taj način mi, pored poreza i obaveza koje plaćamo, značajno doprinosimo stabilnosti budžeta Republike Srbije“, rekao je Čerepanov.

Podelite ovaj tekst: