Nova Uprava UNIQA osiguranja Srbija

UNIQA Srbija, kao deo UNIQA grupacije prisutne u 18 zemalja i pete na tržištu osiguranja u Srednjoj i Istočnoj Evropi, započela je 1. januara 2021. godine proces strateške transformacije.

Saša Krbavac

Da bi kreirala organizaciju sa centralnom i primarnom orijentacijom na klijente, uz efikasniji i još kvalitetniji servis, poslovanje je strukturirano na tri poslovna modela: Poslovi sa stanovništvom i malim preduzećima (Retail), Korporativno poslovanje i Afiniti (Corporate & Affinity) i Banko osiguranje.

Cilj procesa transformacije “UNIQA 3.0” obuhvata usklađivanje procesa na 15 tržišta u zemljama Srednje i Istočne Evrope primenom novog modela upravljanja.

UNIQA je u Srbiji dodatno osnažena  novim članovima Uprave. Na poziciju predsednice Izvršnog odbora UNIQA neživotnog osiguranja imenovana je Saša Krbavac, uspešna menadžerka s dugogodišnjim iskustvom na rukovodećim pozicijama, koja je četiri mandata, odnosno punih 16 godina bila predsednica Uprave UNIQA osiguranja u Hrvatskoj. Poslovnu karijeru gradila je u oblasti finansija, bankarstva i osiguranja. Radila je u prvoj privatnoj banci u Hrvatskoj – Trgovačkoj banci na raznim rukovodećim pozicijama, a u Erste & Steiermärkische banci na funkciji direktorke Sektora građanstva gde je ostala do 2004. godine. Nakon toga, pridružuje se UNIQA osiguranju u Hrvatskoj na poziciji predsednice Uprave, gde ostaje sve do imenovanja za predsednicu Izvršnog odbora UNIQA neživotnog osiguranja u Srbiji.

Za predsednika Izvršnog odbora UNIQA životnog osiguranja imenovan je prof. dr Vidan Marković, vrstan stručnjak u oblastima informacionih tehnologija i osiguranja. Poslovno iskustvo sticao je u Kanadi i Srbiji.

Vidan Marković

Tokom svoje bogate karijere, radio je kao univerzitetski profesor na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu i na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, 11 godina u DDOR Novi Sad na raznim rukovodećim funkcijama i na poziciji člana Izvršnog odbora, a  poslednje tri godine kao generalni direktor kompanije sTech.

Predsednica Izvršnog odbora UNIQA neživotnog osiguranja, Saša Krbavac, istakla je da novi model upravljanja i primena najbolje međunarodne prakse, omogućava realizaciju strategije i unapređenje svih poslovnih procesa sa centralnim usmerenjem na klijente.

O UNIQA GRUPI

UNIQA grupa je jedna od vodećih grupacija za osiguranje na svojim ključnim tržištima Austrije i Centralne i Istočne Evrope (CEE). Oko 21.300 zaposlenih i ekskluzivni prodajni partneri opslužuju oko 15,5 miliona klijenata u 18 zemalja, a takođe, uključuje i osiguravajuće kompanije u Švajcarskoj i Lihtenštajnu. UNIQA je prošlogodišnjom akvizicijom kompanija AXA grupe ostvarila dodatni iskorak u cilju osnaživanja poslovanja u Poljskoj, Češkoj i u Slovačkoj.

Podelite ovaj tekst: