Obeležen Svetski dan borbe protiv limfoma

Udruženje pacijenata obolelih od limfoma – LIPA i ove godine obeležilo je Svetski dan borbe protiv limfoma u Beogradu, na Cvetnom trgu, postavkom instalacija u boji, sa imenima pacijenata sa ličnim pričama. Cilj je da ukažu javnosti sa kavim se situacijama suočavaju pacijenti oboleli od limfoma i koliko je težak put izlečenja. Ovogodišnja kampanja  realizuje se pod sloganomUčinimo limfom vidljivijim

Instalacije sa imenima pacijenata sa ličnim pričama

Maja Kocić, predsednik Udruženja pacijenata obolelih od limfoma – LIPA istakla  je da je ovoj  grupi pacijenata posebno teško ove godine zbog pandemijske situacije, jer pacijenti sa limfomom i hroničnom limfocitnom leukemijom imaju oslabljeni imuni sistem, pa su zbog toga  izloženi većem izloženi većem riziku oboljevanja od COVID-19 nego ostali gradjani. Rizik kod ovih pacijenata se dodatno povećava ako osoba ima i druge hronične bolesti (dijabetes, kardiovaskularne ili plućne bolesti). Živeti sa limfomom i hroničnom limfocitnom leukemijom je izuzetno teško i podrazumeva suočavanje sa mnogobrojnim problemima i izazovima medju kojima su i anksioznost, strah i nesigurnost kod pacijenata ali i njihovih članova porodice.

”Na sreću, na osnovu naših saznanja i ankete koju smo sproveli među pacijentima, u prvoj fazi ove krize samo mali broj pacijenata je imao kašnjenje ili odlaganje u terapijama. Uglavnom su odložene redovne kontrole kod pacijenata sa dugogodišnjom remisijom, ali je većina pacijenata uspela da ostvari kontakt sa svojim ordinirajućim lekarom. U situaciji koju imamo od marta meseca, moram reći da je struka uložila maksimalne napore da pacijentima pruži odgovarajuću negu što je moguće optimalnije, u okviru ograničenih kapaciteta i dodatnih rizika koje virus sa sobom nosi”, istakla  je Kocić. 

Sada je, više nego ikada ranije, neophodna saradnja svih činilaca zdravstvenog sistema, uključujući, naravno i pacijente i Udruženja pacijenata, na stvaranju inovativnih i efikasnih rešenja za prevazilaženje posledica epidemije, koje će bez sumnje, biti dugoročne.

Podelite ovaj tekst: