Od dobrih sirovina do kvalitetnog proizvoda

Većina proizvoda u prodavnicama u Srbiji je bezbedna i dobrog kvaliteta, ali nemaju ispravnu deklaraciju i potrebne podatke o sastavu

Sa skupa ”Bez kvalitetnih sirovina nema kvalitetnih proizvoda”

Nenad Dolovac, savetnik za bezbednost hrane u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na okruglom stolu ”Bez kvalitetnih sirovina nema kvalitetnih proizvoda”, u Beogradu je istakao da su proizvođači hrane u Srbiji, kao i oni koji je prodaju na tržištu, u obavezi da poštuju Zakon o bezbednosti hrane.

”Proizvođači treba da naprave dovoljno kvalitetne proizvode, ali i da više vode računa o sadržini deklaracija, koju sve veći broj potrošača pažljivo čitaֲ”, rekao je Dolovac i dodao da je to način da proizvođači opstanu na konkurentnom tržištu.

On je najavio da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uskoro pokrenuti metode kojima će se ispitivati prevare u proizvodnji hrane.

Vera Vida, predsednica Centra potrošača Srbije (CEPS) rekla je da su kupci u Srbiji dosledni, jer se opredeljuju za proizvode koji godinama ne menjaju kvalitet i sastav.

”Naša istraživanja pokazuju da nutritivne tablice veliki broj potrošača ne razume, a najviše ih čitaju oni koji imaju zdravstvene problem”, rekla je Vida.

Prema njenim rečima, država treba više da kontroliše male proizvođače, jer se dešava da oni, za razliku od velikih proizvođača, nekada ne poštuju propise. Andrej Bele, generalni direktor Strateškog poslovnog područja kafa Atlantik grupe rekao je da se bezbednost finalnih proizvoda najbolje postiže praćenjem kvaliteta procesa proizvodnje.

”Godišnje u Srbiju uvezemo više od 13.000 tona gotovog proizvoda, odnosno 100 miliona tona kesica kafe. Od toga se kao neispravno vrati samo 100 kesica i to ne zbog kvaliteta, već zbog problema u transportu”, rekao je Bele.

Predrag Nenin, menadžer za kvalitet i životnu sirovinu kompanije Dijamant rekao je da je važno da se na svetskom tržištu poveća prepoznatljivost kvaliteta srpskih proizvoda.

Podelite ovaj tekst: