ODGOVORAN ODNOS PREMA PRIRODNIM RESURSIMA I BUDUĆIM GENERACIJAMA: Bezbednost na radu – preduslov za uspeh

Skupovi, poput nedavno održanog Foruma izvođača NIS-a, na kojima se razmenjuju konkretna iskustva o jačanju bezbednosti na radu, imaju poseban značaj za domaću privredu

Sa panel rasprave održane u okviru Foruma izvođača NIS-a 2017.

Poštovanje visokih standarda u oblasti bezbednosti na radu, zdravlja ljudi i zaštite životne sredine u razvijenim tržišnim privredama je uobičajena poslovna praksa poduprta strogim zakonskim propisima. Prema oceni stručnjaka, i u Srbiji na tom polju postoje značajna unapređenja, ali je takođe izvesno i da ima još prostora za napredak. Poseban problem, kada je reč o domaćim kompanijama, predstavlja i činjenica da pojedini neposredni izvođači radova često pokušavaju da zaobiđu postojeća pravila ili ih se pridržavaju selektivno. Takav pristup sigurno ne doprinosi bezbednosti na radu i zaštiti prirode što može negativno da utiče na društvo u celini.

Zbog te činjenice, izvesno je da u Srbiji treba posebno raditi na jačanju svesti domaćih kompanija i samih radnika o važnosti poštovanja pravila koja regulišu oblast bezbednosti na radu i zaštite životne okoline. U tom pravcu, skupovi, poput nedavno održanog Foruma izvođača NIS-a, na kojima se razmenjuju konkretna iskustva o jačanju bezbednosti na radu, imaju poseban značaj za domaću privredu. Pre svega, NIS je vodeća kompanija u Srbiji koja angažuje veliki broj izvođača i sam broj učesnika Foruma 7. aprila u Novom Sadu bio je impresivan – skupu je prisustvovalo oko 200 učesnika iz 95 kompanija u Srbiji. Prilikom svakog angažovanja partnera, NIS primenjuje propisanu proceduru za upravljanje izvođačima koja, između ostalog, obuhvata pretkvalifikaciju i kvalifikaciju izvođača, što znači da kompanije moraju da ispune visoke standarde NIS-a u oblasti HSE (Health, Safety, Environment). Na taj način dobre poslovne prakse uspešno se šire i usvajaju u domaćoj privredi, što NIS dodatno pospešuje organizovanjem obuka za svoje izvođače, ali i evaluacijom partnera nakon završetka radova.

Forumu izvođača 7. aprila u Novom Sadu prisustvovalo je oko 200 učesnika iz 95 kompanija u Srbiji

Potom, razmena dobrih poslovnih praksi od velikog je značaja za njihovu implementaciju u budućem radu. U tom smislu, razmena konkretnih iskustava može presudno doprineti unapređenju bezbednosti radnika tokom obavljanja poslova i spasavanju mnogobrojnih života. Tokom Foruma izvođača NIS-a održana su dva okrugla stola čije su teme bile podizanje kompetencija i motivacije izvođača i podizvođača u NIS-u. Bila je to prilika da predstavnici kompanija iz različitih oblasti poslovanja predstave svoja iskustva i razmene znanja i ideje o poboljšanju bezbednosne kulture. Jedan od učesnika skupa, Roland Fekete iz cementare „Lafarž“, rekao je da je „više nego korisno čuti različita mišljenja“ na temu bezbednosti na radu. „Nama svaka komunikacija na ovu temu mnogo znači“, rekao je Fekete.

Poštovanje visokih standarda u oblasti HSE od velikog je značaja i za zaštitu prirode, što opet ima važnost za širu zajednicu. Sigurno je da moderne kompanije teže tome da tokom izvođenja radova nema negativnih uticaja na ljude i prirodu. Pored toga što takav odnos prema životnoj sredini unapređuje imidž kompanija, u krajnjoj instanci on unapređuje i njihove poslovne rezultate. Naime, iako su za uspeh u toj oblasti potrebna značajna početna izdvajanja, sprečavanje povreda na radu i akcidenata tokom radnih procesa donosi mnogo veće benefite kada je reč o dugoročnom poslovnom uspehu. Ujedno, odgovoran odnos prema prirodnim resursima i budućim generacijama postao je neodvojiv segment poslovanja svake društveno odgovorne kompanije.

Zbog svega navedenog, širenje dobrih poslovnih praksi, razmena praktičnih iskustava i unapređenje zaštite životne okoline imaju poseban značaj za privredu u Srbiji. Tradicionalni Forum izvođača NIS i teme pokrenute na tom skupu svakako su korak u dobrom pravcu.

M. B.

Podelite ovaj tekst: