Održana XIV godišnja Skupština Srpske asocijacije menadžera

SAM obeležava 15 godina postojanja

Jelena Bulatović

U izazovnoj godini koju je obeležila pandemija izazvana virusom Kovid-19 Srpska asocijacija menadžera pružala je aktivnu podršku članovima, nastavila da doprinosi unapređenju poslovnog okruženja i bude odgovoran partner državi i biznis zajednici u pronalaženju efikasnih rešenja za očuvanje poslovanja i zaposlenih, zaključeno je na 14. redovnoj godišnjoj Skupštini članova.

Ove godine, kada Srpska asocijacije menadžera obeležava 15 godina poslovanja biće pokrenuta SAM Akademija sa ciljem da se dodatno unaprede i ojačaju veštine i znanja menadžera, budućih „lidera za 21. vek“. Takođe, u glavnom fokusu biće regionalizacija SAM-a koji će svoje aktivnosti proširiti kroz povezivanje sa menadžerima i preduzetnicima širom Srbije kako bi im se ponudila podrška i saradnja. SAM i dalje akcenat stavlja na deljenje znanja i iskustva, otvaranje prilika mladim menadžerima i preduzetnicima da steknu veštine kroz Mentorski program kao i studentima kroz gostujuća predavanja menadžera na fakultetima.

„Srpska asocijacija menadžera pokazala je i u 2020. odgovornost prema široj poslovnoj zajednici, redovno smo isticali važnost solidarnosti, očuvanja zaposlenih i poslovnih procesa, kao i neprekidanje lanca plaćanja. Nadamo se da smo bili podrška kada je trebalo i da će ova godina biti lakša, kako u epidemiološkom smislu, tako i u ekonomskom, ali smo, takođe, svesni da moramo da nastavimo da se međusobno pomažemo i da bez međusobne solidarnosti i empatije prema društvenoj zajednici, dalji opstanak, rast i boljitak – nisu mogući. Trudićemo se da Asocijaciju ojačamo novim članovima, koji mogu dati doprinos razvoju privrede i društva, kao i onima kojima mi možemo pružiti podršku u njihovom ličnom i profesionalnom razvoju“, kaže Dragoljub Damljanović, predsednik SAMa.

Dragoljub Damljanovic

U 2020. godini održano je i pokrenuto 50 događaja i inicijativa, koje je aktivno pratilo više od 4000 učesnika. Za vreme vanrednog stanja, SAM je prvi počeo sa online

Projekat „Cirkularne migracije – postupi odgovorno sada za budućnost Srbije“ posebno

se izdvojio u prethodnoj godini, a realizovan je uz podršku Vlade Švajcarske. SAM je ukazao na aktuelni problem kao što je odlazak mladih ljudi iz zemlje. U okviru projekta realizovano je istraživanje među članovima na temu raspoloživih kadrova na tržištu rada, kao i Forum menadžera sa istaknutim privrednicima i predstavnicima fakulteta.

„Posebno smo ponosni što smo u vrlo izazovnoj godini ostvarili saradnju sa ekonomskim fakultetima u Subotici, Beogradu, Nišu i Kragujevcu i organizovali predavanja menadžera za studente. Pokrenuli smo i podcast u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Beogradu u želji da mladima što više približimo biznis teme i menadžersku profesiju. Sa velikim entuzijazmom, i u 2021. nastavljamo da znanje i iskustvo naših članova stavljamo na raspolaganje mladima, široj poslovnoj zajednici i društvu“ – istakla je izvršna direktorka SAMa Jelena Bulatović.

Kraj godine, koji je Asocijacija dočekala sa 409 članova, obeležila je Dodela godišnjih nagrada pod sloganom „ODGOVORNO LIDERSTVO“, na kojoj su dodeljene nagrade za izuzetne menadžere, poslodavce i kompanije koji su svojim ponašanjem, aktivnošću i poslovanjem zaslužili da posebno budu istaknuti kao primeri odgovornog poslovanja, i uz upućenu posebnu poruku zahvalnosti medicinskim radnicima.

Deljenje znanja i iskustva, integritet, odgovorno liderstvo, stručnost, kontinuirani razvoj, pozitivnost i poverenje su vrednosti koje će Srpska asocijacije menadžera promovisati i u 2021. godini.

Podelite ovaj tekst: