Osnovano Slovenačko – srpsko poslovno društvo – BASS

Članovi novoosnovanog Slovenačko – srpskog poslovnog društva – BASS (Business Association of Slovenia and Serbia) održali su prvi sastanak u Dvorcu Zemono, 3.marta. Društvo BASS osnovano je u februaru sa namerom da postane značajna podrška u integrisanju ekonomske i preduzetničke inicijative na relaciji Slovenija – Srbija i obrnuto.

Goran Medić i Aleksandar Radovanović

Društvo BASS će pružati pomoć u povezivanju i uspostavljanju poslovne saradnje članova društva, kao i podsticanje unapređenja kvaliteta ekonomske saradnje i dobrih poslovnih praksi kroz organizaciju susreta, stručnih predavanja, seminara i konferencija.

Goran Medić, predsednik upravnog odbora društva BASS i direktor Fruktala, objasnio je svrhu osnivanja društva BASS:

„Duže od pet godina živim i radim u Sloveniji i dobro su mi poznate potrebe i izazovi stranih investitora. Pored toga sam duže od 10 godina pre ovoga bio na različitim menadžerskim pozicijama u Srbiji i šire u regionu. Nedostaje nam određena struktura u uspostavljanju veza i poslovne saradnje između privrednih subjekata u regionu. Zbog toga je osnovan BASS.“

Aleksandar Radovanović, ambasador Srbije u Sloveniji je istakao:

„Veoma me raduje osnivanje društva BASS, jer sam uveren da će značajno doprineti kvalitetnijoj ekonomskoj saradnji između Slovenije i Srbije. Naime, postoji veliko interesovanje za poslovnu saradnju preduzeća iz Srbije ovde, u Sloveniji, kao i u obrnutom pravcu. Raduje me takođe da smo se okupili u ovako prijatnom ambijentu Dvorca Zemono.“

Upravni odbor Udruženja čine i Tomaž Kavčič, potpredsednik Udruženja, poznat kao inovativni slovenčki kuvar u „Gostilni pri Lojzetu“ na Dvorcu Zemono, gde se nalazi i sedište Udruženja BASS, kao i Urša Manček, vlasnica agencije za komunikacije „Diogena“, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti marketinga, odnosa sa javnošću i event manadžmenta.

Podelite ovaj tekst: