Pametna brojila “Meter&Control”

Tim kompanije „Meter&Control“ iz Zemuna, srpskog proizvođača pametnih brojila za električnu energiju, razvio je sistem koji omogućava daljinsko upravljanje i kontrolu potrošnje električne energije, kako elektrodistribucijama, tako i kupcima električne energije (domaćinstvima i preduzećima)

U razvoj ovog sistema, koji je interoperabilan sa digitalnim brojilima drugih svetskih proizvođača, uloženo je tri miliona evra, a njegovo korišćenje pruža višestruke prednosti, poput uštede i povećanja efikasnosti kroz smanjenje gubitaka i povećanje stepena naplate.

– U slučaju nestanka električne energije u jednom kvartu ili ulici, sistem to detektuje i omogućuje preraspodelu napajanja iz drugih pravaca, tako da potrošači ponovo dobijaju električnu energiju u vrlo kratkom roku – objašnjava Jovan Vujasinović, direktor kompanije “Meter&Control” i predsednik Grupacije proizvođača opreme za merenje električne energije pri Privrednoj komori Srbije.

U slučaju preopterećenja mreže, elektrodistribucija ne mora da obavlja isključenja, već može korišćenjem funkcionalnosti za limitaciju snage da preraspodeljuje električnu energiju ka svim potrošačima, prema odgovarajućim potrebama. Ovakva funkcionalnost omogućava i uvođenje različitih tarifinih paketa u zavisnosti od realnih potreba potrošača, tako da potrošači mogu da izaberu povoljniji paket i generalno smanje potrošnju.

Podelite ovaj tekst: