Podrška Unikredit banke za MSP pogođene pandemijom covid 19

Unikredit učestvuje u paketu mera podrške malim, srednjim i preduzećima srednje tržišne kapitalizacije pogođenim pandemijom COVID-19 koji nudi Evropski investicioni fond (EIF). Ovo će omogućiti Unikreditu da ponudi kredite za obrtni kapital uz garancije EIF-a u iznosu od 80 odsto uz pojednostavljene kriterijume za dobijanje kredita.

Nove mere će proširiti primenjivost instrumenta InnovFin na velika preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, povećavajući time opseg preduzeća koja zadovoljavaju uslove za finansiranje, pored malih i srednjih preduzeća, i malih preduzeća srednje tržišne kapitalizacije koja su već obuhvaćena ovim instrumentom. Pored toga, kako bi se podržala digitalna transformacija preduzeća i rastuća primena digitalnih tehnologija, instrument InnovFin se proširuje sa ciljem pružanja finansijske podrške za investicije u digitalnu transformaciju. Ova inicijativa se finansira putem okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije, Horajzon 2020 i EU fonda za strateška ulaganja (EFSU) koji je temelj Investicionog plana za Evropu. Ove nove mere će omogućiti Unikreditu da pruži sveobuhvatnu podršku kompanijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Mađarskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Sloveniji.

„Uz pomoć ove inicijative kompanijama nudimo kontinuiranu podršku kako bismo im pomogli da se nose sa izazovima vezanim za likvidnost nastalim kao posledica pandemije COVID-19“, rekli su Đanfranko Bizanji i Nikolo Ubertali, izvršni direktori Unikredita za Centralnu i istočnu Evropu. „Ovi konkretni koraci imaju za cilj da kompanijama garantuju kontinuitet novčanog toka u ovim vanrednim i teškim okolnostima, kao i da im obezbede obrtni kapital. Mi u Unikreditu primenjujemo odlučne, konkretne mere sa ciljem pružanja podrške preduzećima i potpune podrške realnoj ekonomiji“.

Pored toga su dodali: „Spremni smo da damo svoj doprinos u širokom spektru mera osmišljenih od strane evropskih institucija i država, a ovaj sporazum s EIF-om omogućava nam da garantujemo podršku preduzećima u CIE koja im je potrebna kako bi se izborili sa posledicama ove vanredne situacije, osiguravajući kontinuitet proizvodnog lanca i postavljajući temelje za oporavak privrede u regionu CIE“.

U junu 2020. Unikredit je u državama regiona CIE imao 30 garantnih programa uspostavljenih u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama i lokalnim razvojnim bankama, osiguravajući finansijsku podršku malim i srednjim, kao i preduzećima srednje tržišne kapitalizacije u ukupnom iznosu od 3,8 milijardi evra, od čega su 1,2 milijarde već iskorišćene. Preostalih 2,6 milijardi evra takođe uključuju nove lokalne garantne programe posvećene pružanju podrške za prevazilaženje ekonomskih posledica pandemije COVID-19 – 1,2 milijarde evra i garancijski instrument InnovFin sa paketom mera koje se tiču pandemije COVID-19 – 600 miliona evra, koji imaju za cilj da podstaknu kreditne aktivnosti u regionu tokom naredne 2-3 godine.

Podelite ovaj tekst: