Pola veka prerade nafte u Srbiji

Razvoj rafinerijske proizvodnje u Srbiji u proteklih 50 godina i budućnost Rafinerije nafte u Pančevu, bile su teme skupa, kojim je svečano obeleženo pet decenija rada pančevačke rafinerije.

Kiril Tjurdenjev

Svečanosti u zgradi Geozavoda u Beogradu prisustvovali su predstavnici Vlade Srbije, top menadžmenta NIS-a, poslovni partneri kompanije i druge javne ličnosti.

O dosadašnjem razvoju Rafinerije nafte u Pančevu i njenoj dalјoj modernizaciji govorio je Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a.

„Ovo je godina jubileja i veoma sam zadovolјan što i ovog puta možemo da podelimo nove dobre rezultate. Prema svim pokazatelјima, ove godine ćemo imati  apsolutno rekordnu preradu u Rafineriji, a u odnosu  na prošlu godinu  i veći promet i izvoz derivata.  Investicije u poslovne projekte i u  lokalnu zajednicu, u ovoj godini su više nego u prošloj. Sve ovo ne bi bilo moguće bez jako dobre saradnje sa našim akcionarima, pre svega sa Vladom Republike Srbije i Gasprom njeftom, kao i sa našim poslovnim partnerima. Naš strateški cilј je stvaranje novih vrednosti za naše akcionare,  za zajednicu i za naše zaposlene.  Dalјa modernizacija rafinerije, digitalna transformacija i povećanje efikasnosti, modernizacija prometa, izgradnja novih postrojenja u skladu sa principima zelene energije, kao i nastavak ulaganja u zajednicu – samo su neke od njih“.

O značaju koje ovo postrojenje ima za Republiku Srbiju na skupu je govorio Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije.

“Naftna industrija Srbije je jedan od najznačajnijih segmenata naše privrede i ekonomije i jedan od najvažnijih stubova našeg energetskog sistema. Želim da se zahvalim na današnji dan svim lјudima zaposlenima u NIS-u, kao i našim partnerima iz Gasprom njefta na stabilnoj poslovnoj politici. NIS je bez sumnje jedan od klјučnih zamajaca naše ekonomije i privrede, ali  i klјučni segment našeg dalјeg razvoja. Kompanija koja se pokazala kao stabilan partner i ozbilјan segment našeg ukupnog industrijskog razvoja, koja zajedno sa Vladom Republike Srbije vodi uspešnu politiku energetske stabilnosti i sigurnosti građana u oblasti snabdevanja energentima. Svih ovih godina, NIS je lider u oblasti kvaliteta i na ponos cele Srbije se razvija, ostvaruje nove vrednosti, definiše nove standarde. Ponosan sam na NIS, mislim da cela Srbije treba da bude ponosna na NIS i sve one stotine hilјada lјudi koji su prošli kroz ovaj sistem i na taj način učestvovali u ekonomskom razvoju Srbije. Naftna industrija Srbije predstavlјa lidera u svojoj oblasti, lidera u regionu, koji nameće nove kvalitete, kako po pitanju ostvarivanja poslovnih rezultata, tako i u oblasti zaštite životne sredine, efikasnosti i svega onog što nosi 21. vek. Sa ponosom gledamo kako se NIS razvija kao deo našeg zajedničkog aranžmana sa Gasprom njeftom, u kome je Srbija značajan akcionar i mi zajedno razvijamo tu kompaniju po najvišim standardima.”

Rafinerija nafte u Pančevu

Na skupu je emitovan i kratak film kojim su prisutni upoznati sa istorijom Rafinerije od početka proizvodnje u toj fabrici u decembru 1968. godine, ali i o planovima za njen dalјi razvoj.

Posebno je istaknuto da zaposleni u Rafineriji od svoje vizije razvoja i neprestanog tehnološkog napretka naftnog sektora u Srbiji nisu odustali ni u najtežim trenucima – tokom bombardovanja 1999. godine u kom su život na radnom mestu izgubila trojica radnika Rafinerije, a fabrici načinjena materijalna šteta od nekoliko stotina miliona dolara. Nakon ovih dramatičnih trenutaka, a zahvalјujući velikim naporima zaposlenih i čitave zajednice, obim proizvodnje u Rafineriji je obnovlјen za svega nekoliko godina.

Javnosti su predstavlјeni i rezultati ubrzane modernizacije fabrike u Pančevu koja je počela 2009. godine, nakon dolaska Gasprom njefta. Najpre je, u prvoj fazi, u Pančevu od 2012. godine počela proizvodnja goriva evropskog kvaliteta što je NIS-u omogućilo da postane izvoznik goriva i jedan od lidera na regionalnom tržištu naftnih derivata. Sada je u Rafineriji u Pančevu u toku i druga faza modernizacije prerade, a klјučni projekat je izgradnja postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja. Ova investicija je vredna više od 300 miliona evra, a početak rada novog postrojenja najavlјen je za treći kvartal 2019. godine. Planirano je da se od tada u Pančevu proizvode veće količine najkvalitetnijih derivata, pre svega dizela, ali i da započne domaća proizvodnja koksa koji se sada isklјučivo uvozi u Srbiju. Završetkom ove faze modernizacije Rafinerija u Pančevu postaće jedna od najmodernijih u Istočnoj Evropi, a početak rada novog postrojenja doneće i značajne ekološke benefite.

 

Podelite ovaj tekst: