Povezivanje unapređuje poslovanje kompanija

Predstavnici kompanija članica Američke privredne komore u Srbiji (AmCham), Francusko-srpske privredne komore (CCIFS) i Nordijske poslovne alijanse (NBA) sastali su se 6. aprila na događaju pod nazivom „brzi poslovni sastanci“ (Business Speed Meeting), na kojima su imali priliku da prošire mrežu kontakata i uspostave osnove buduće saradnje.

Više od 40 predstavnika kompanija imalo je brze poslovne sastanke

Održan je niz kratkih poslovnih susreta, koji su trajali 10 minuta, a mogu da doprinesu poslovnom razvoju i uspostavljanju kontakata među učesnicima.

Mogućnost da u razgovorima „jedan na jedan“ razmotre potencijalne vidove saradnje imalo je više od 40 predstavnika kompanija.

Prvi ovogodišnji Business Speed Meeting otvorili su Tina Kostić, menadžer za odnose sa kompanijama i finansije Američke privredne komore u Srbiji, generalna direktorka Francusko-srpske privredne komore Sanja Ivanić i izvršni direktor Nordijske poslovne alijanse Andreja Pavlović, koji su istakli značaj saradnje privrednih komora u nameri da se osnaže veze i saradnja.

„Inovativni vid susreta predstavlja priliku za poslovno umrežavanje i promociju kompanija iz različitih industrija, čija saradnja ostvaruje pozitivan uticaj na njihov poslovni rast, ali i na sveukupni ekonomski razvoj. AmCham se zalaže za dodatno produbljenje međukompanijske saradnje, kreiranje novih platformi za susrete članica u nameri da podrže dalji razvoj poslovanja“, izjavila je Tina Kostić, menadžer za odnose sa kompanijama i finansije Američke privredne komore Francusko-srpska privredna komora duži niz godina inicira i učestvuje u organizaciji Business Speed Meeting sastanaka, a od pre tri godine ovaj format sastanaka se organizuje i u zemljama regiona i organizuje u saradnji sa mađarskom, rumunskom i hrvatskom komorom.

”Zadovoljstvo nam je što prvi put imamo priliku da naše članove na ovaj način spojimo sa članovima AmCham-a i Nordijske poslovne alijanse. Iskustvo je pokazalo da ovi tipovi poslovnih sastanaka povećavaju sinergiju između komora i njenih članova i unapređuju poslovanje članica“, izjavila je Sanja Ivanić iz Francusko-srpske privredne komore.

I članicama Nordijske poslovne alijanse obezbeđen je pristup širokom i raznolikom portfoliju kompanija članica Američke i Francusko-srpske privredne komore.

”Zadovoljni smo što smo na dosadašnjim Business Speed Meeting događajima bili svedoci sklapanja različitih oblika saradnje između učesnika. Kompanije su se spajale sa partnerima koje su targetirali i sa onima koji su im bili van vidokruga do trenutka kada je organizovan događaj,“ izjavio je Andreja Pavlović,izvršni direktor Nordijske poslovne alijanse.

Planirano je da se ovaj vid saradnje komora nastavi kroz niz sličnih inovativnih formi sastanaka, u kojima će kompanije dobiti priliku da uspostave saradnju, razmene iskustva i najbolje prakse da bi se ojačao privredni sektor u Srbiji.

Podelite ovaj tekst: