Predrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora OTP banke Srbija

Predrag Mihajlović, postavljen je na mesto predsednika Izvršnog odbora OTP banke Srbija Novi Sad, koji je bogato dvadesetpetogodišnje radno iskustvo sticao na rukovodećim pozicijama u vodećim internacionalnim i domaćim bankama.

Predrag Mihajlović

Na ovaj način OTP banka je pojačala i unapredila upravljačku strukturu, stvarajući preduslove za ostvarivanje što boljih rezultata u poslovanju banke u narednom periodu.

OTP banka Srbija Novi Sad posluje u Srbiji u 52 filijale, ima 118 bankomata, nastojeći da svoju mrežu konstantno širi, kako u gradovima u kojim već posluje, tako i na novim tržištima naše zemlje.

Nakon 2007. godine, u kojoj su uspešno spojene tri banke (Zepter, Niška i Kulska), OTP banka je u 2008. godini nastavila proces unapređenja svoje organizacije daljim usklađivanjem strukture i internih procesa sa onim koji se primenjuju u matičnoj kompaniji.

Banka je uspela da se uspešno izbori sa promenljivim uslovima na tržištu i nastavi sa generisanjem pozitivnog rezultata koji je u ovoj godini višestruko uvećan u odnosu na prethodnu (dobitak posle oporezivanja na nivou bankarske grupe u Srbiji, RSD 214.4 miliona), istovremeno zadržavši visok nivo kapitalizacije (nivo adekvatnosti kapitala 22,75 odsto). Pozicija likvidnosti i pozicija kapitala su stabilne i na odgovarajućem nivou, pružajući osnovu za iskorišćavanje budućih mogućnosti na tržištu.

Zahvaljujući snažnom fokusu na akviziciji novih, kreditno sposobnih klijenata, banka je u velikoj meri povećala bazu klijenata u privredi, ali u stanovništvu.

Podelite ovaj tekst: