Prijava za NIS Calling studentsku praksu u NIS-u do 26. februara

Ovogodišnji konkurs za „NIS Calling“ studentsku praksu otvoren je do 26. februara. Detalјnim procesom selekcije biće odabrano ukupno 80 studenata, a praksa će se odvijati u tri ciklusa.  U toku su prijave za prvu grupu učesnika, njih 20, koji će praksu u NIS-u započeti u aprilu

NIS nastavlјa tradiciju stručnih praksi za najtalentovanije i najambicioznije studente

Mesta održavanja prakse su Beograd, Novi Sad, Zrenjanin i Pančevo. Zainteresovani više informacija o programu i načinu apliciranja mogu da pronađu na sajtu kompanije NIS: https://www.nis.eu/nis-calling

Na konkurs mogu da se jave studenti sledećih obrazovnih profila: organizacione nauke, zaštita životne sredine i zaštita na radu, tehničke nauke, pravni, ekonomski, mašinski, rudarsko-geološki, prirodno-matematički, elektrotehnički i tehnološki fakultet. U ovom ciklusu programa „NIS Calling“ učesnicima je omogućeno da praksu obave u gotovo svim sektorima kompanije: Prodaji, Finansijama, IT-u, Marketingu, Nabavci, HSE-u, Preradi nafte, Naftnim i tehničkim servisima, Istraživanju i proizvodnji nafte i gasa, Funkciji za strategiju.

NIS i ove godine nastavlјa tradiciju stručnih praksi za najtalentovanije i najambicioznije studente. Kako bi im omogućila više fleksibilnosti za praksu, kompanija je 2019. godine pokrenula novi koncept programa „NIS Calling“, koji se zasniva na 320 sati prakse koju odabrani studenti mogu da iskoriste tokom tri meseca i usklade ih sa obavezama na fakultetu. Ovaj program omogućava studentima treće, četvrte i pete godine studija (master ili apsolventske), svežim diplomcima, kao i državlјanima naše zemlјe koji studiraju u inostranstvu, da tokom različitih sezona u godini konkurišu za praksu u NIS-u, u skladu sa traženim pozicijama.

Svaki student će imati svog mentora koji će pratiti njegov razvoj i biti mu oslonac i podrška tokom adaptacije na novu poslovnu sredinu i realizacije svih aktivnosti.  Pored praktičnog angažovanja, učesnici će imati šansu i da se dodatno obrazuju i razviju svoje veštine u okviru Korporativnog univerziteta kompanije NIS,  čiji su gostujući predavači najugledniji stručnjaci iz zemlјe iz sveta. Učesnicima programa „NIS Calling“ kompanija će pokriti troškove prevoza i ishrane u okviru kompanijskih restorana.

U prvoj, prošlogodišnjoj, sezoni programa „NIS Calling”, praksu u NIS-u je prošlo 60 odabranih studenta, od preko 2000 prijavlјenih, a desetoro je zasnovalo radni odnos u NIS-u.

Podelite ovaj tekst: