Produženje plaćanja dospelih premija Sava neživotnog osiguranja

Imajući u vidu vanredno stanje usled pandemije virusa Covid-19 i suočavanje sa teškoćama u plaćanju obaveza po osnovu ugovora o osiguranju, kojima je predviđeno periodično plaćanje premije, Sava neživotno osiguranje obaveštava ugovarače osiguranja:

– kojima je upućena zabrana kretanja tokom celog dana,
– koji su ostali bez redovnih prihoda i
– čija su redovna primanja znatno smanjena i nisu u mogućnosti da izmire svoje obaveze, da obaveze plaćanja premije osiguranja, dospele u periodu trajanja vanrednih mera zbog epidemije, mogu izmiriti kada prestane vanredno stanje.

Odloženo plaćanje dospelih obaveza neće za posledicu imati obračunavanje zatezne kamate, niti uticaja na ostvarivanje prava iz predmetnih ugovora o osiguranju.

Više informacija o mogućnosti produženja plaćanja dospelih premija osiguranja na: https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/novosti/174738/

Podelite ovaj tekst: