Rafinerija u Pančevu dobija novi proizvodni kompleks

U Rafineriji nafte Pančevo završili montažu opreme, u okviru realizacije projekta izgradnje postrojenja za duboku preradu, sa tehnologijom odloženog koksovanja. Ovo je druga faza kapitalnog projekta modernizacije prerađivačkih kapaciteta NIS-a

Vladimir Gagić i Olivije Buazar

Na gradilištu su podignuta dva reaktora, deo opreme u kome će se odvijati proces koksovanja. Oba reaktora visoka su po 30 metara i teška preko 200 tona i njihovo podizanje bilo je građevinski izazov. Od dosadašnjeg toka radova treba izdvojiti i uspešno podizanje prve rafinerijske kolone za Postrojenje za duboku preradu – reč je o tehnološkoj jedinici (DA-5308), kao i ostalih 11 jedinica vangabaritne opreme. U pančevačkoj rafineriji nafte u toku je finalizacija izrade koksne peći, što je jedna od klјučnih tačaka projekta „Duboka prerada“. Kapacitet peći iznosiće više od 20 megavata.

Uporedo sa ovim poslovima, na gradilištu se obavlјa i niz drugih građevinskih i montažnih poslova. Aktivnosti se izvode u skladu sa zakonskom regulativom Srbije i uz poštovanje najviših ekoloških i standarda bezbednosti na radu.

Na gradilištu u rafineriji bilo je angažovano 700 radnika, a kako se obim radova na realizaciji ovog investicionog projekta bude širio, povećavaće se i broj inženjera i radnika na terenu.

Projektom „Duboka prerada“ NIS nastavlјa trend neprestane modernizacije Rafinerije u Pančevu da bi za tržište Srbije i regiona obezbedio ponudu najkvalitetnijih goriva.

Projekat vredan više od 300 miliona evra jedan je od najvećih investicionih projekata u Srbiji, a nova postrojenja počeće da rade u trećem kvartalu 2019. godine.

Nova postrojenja počeće da rade u trećem kvartalu 2019. godine

Nјihov rad omogućiće optimalno iskorišćenje kapaciteta rafinerije i povećanu proizvodnju visokokvalitetnog benzina, dizela i tečnog naftnog gasa, kao i početak proizvodnje koksa, proizvoda koji se sada uvozi u Srbiju. Glavni projektant i kompanija koja upravlјa izgradnjom je međunarodna kompanija CB&I. NIS realizacijom ovog projekta nastavlјa sa ulaganjima u unapređenje zaštite životne sredine jer će se početkom rada novih postrojenja steći uslovi za prestanak proizvodnje mazuta sa visokim sadržajem sumpora, što će ujedno omogućiti da Srbija ispuni svoje međunarodne obaveze u smislu ograničavanja korišćenja goriva koja imaju visok sadržaj sumpora. Biće unapređena energetska efikasnost Rafinerije, smanjene emisije praškastih materija i povećana bezbednost na radu.

„Modernizacija prerađivačkih kapaciteta NIS-a jedan je od strateških prioriteta kompanije. Realizacijom projekta „Duboka prerada“ Rafinerija nafte u Pančevu postaće jedna od najmodernijih u Istočnoj Evropi, a dubina prerade biće povećana sa 86 odsto na 99,2 odsto što je u rangu najbolјih svetskih rafinerija. Za građane će početak rada novih postrojenja značiti veće količine najkvalitetnijih naftnih derivata domaće proizvodnje, ali ništa manje nisu značajni ni brojni ekološki aspekti projekta koji će značajno unaprediti zaštitu životne sredine, što je jedan od neopozivih prioriteta NIS-a“, rekao je Vladimir Gagić, direktor Bloka „Prerada“ NIS-a, u Rafineriji nafte Pančevo.

Prednost u izgradnji projekta omogućena je domaćim izvođačima, a završetkom novih postrojenja u rafineriji će biti otvorena i nova radna mesta. Do sada je zaposleno 60 projektanata i inženjera.

Olivije Buazar, direktor projekta „Dubok prerada“, rekao je da je realizacija projekata veoma kompleksna i izazovna. Do sada su realizovali oko 1,3 miliona radnih sati, a na terenu, koji je po površini sličan veličini dva fudbalska igrališta, radi oko 700 radnika, osam dizalica, desetine kamiona i radnih mašina.

”Ova faza projekta zahtevala je mnogo truda svih učesnika i intenzivnu koordinaciju, a tok radova pokazuje da smo na dobrom putu i da imamo razloga za zadovolјstvo realizacijom“, istakao je Buazar.

Podelite ovaj tekst: