RAS: 45 miliona dinara podrške prerađivačkoj industriji

Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je 21. decembra Javni poziv za podršku sektorima prerađivačke industrije, vrednosti od oko 45 miliona dinara, koji će biti otvoren do utroška sredstava.

Pravo učešća imaju mala i srednja preduzeća koja se bave proizvodnjom, preradom ili uslugama iz sektora prerađivačke industrije i to: industrija mašina i opreme, prehrambena industrija, drvna i industrija nameštaja i idustrija gume i plastike. Preduzetnici će imati priliku za sufinansiranje i do 50 odsto opravdanosti projekta, odnosno do maksimalno dva miliona dinara bespovratnih sredstava. Sufinansiraće se projekti koji se odnose na uređenje poslovanja u skladu sa međunarodnim standardima, unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda, novi dizajn proizvoda i ambalaže, kao i nabavku i implementaciju specijalizovanog softvera.

Pravo na bespovratna sredstva imaće i projekti koji se odnose na izradu studije izvodlјivosti kroz upotrebu IKT sistema, kao i studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu, proširenje proizvodnih kapaciteta i nastupi na međunarodnim sajmovima.

Više informacija o programu i prateća dokumentacija nalazi se na sajtu www.ras.gov.rs.

Podelite ovaj tekst: