Rast dobiti Triglav grupe

Triglav Grupa je prema nerevidiranim podacima ostvarila dobit pre oporezivanja u visini od 95 miliona evra (planirana dobit bila je između 80 i 90 miliona evra), a profitabilnost kapitala iznosila je 11,4 odsto.

Poslovni rezultat viši od planiranog prvenstveno je posledica veoma uspešnog poslovanja u delatnosti osiguranja, dok su na poslovanje negativno uticale nepovoljne prilike na finansijskim tržištima.

Uspešno poslovanje u osnovnoj delatnosti odražava i kombinovani koeficijent Grupe u visini od 92,9 odsto (planirana vrednost oko 95 odsto).

Grupa je prema nerevidiranim podacima fakturisala 936 miliona konsolidovane bruto premije osiguranja i saosiguranja (bilo je planirano u visini od oko 900 miliona evra), a rast premije je realizovan na svim tržištima. Rezultati pokazuju da su usmerenje na dosledne i ka klijentima koncentrisane prodajne aktivnosti svih osiguravajućih društava u Adria regionu kao i postizanje visokog standarda svih usluga bili ispravni za realizovanje planirane poslovne strategije. Čvrstu finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja Triglav grupe u 2016. godini potvrdile su i agencije za kreditni rejting S&P Global Ratings i A.M. Best podizanjem rejtinga za Triglav grupu sa “A-” na “A”. Rejtinzi imaju stabilnu srednjoročnu prognozu.

Prema tim podacima Triglav grupa je ostvarila dobit pre oporezivanja u visini od 95 miliona evra (planirana je između 80 i 90 miliona evra) i neto dobit od 82 miliona evra. Matično društvo je 2016. godinu završilo sa dobiti pre oporezivanja u visini od 83 miliona evra i neto dobiti u visini od 75 miliona evra. Profitabilnost kapitala Grupe iznosila je 11,4 odsto, a matičnog društva 13,8 odsto Triglav grupa je u Sloveniji fakturisala dva odsto višu premiju nego 2015. godine što je iznad rasta slovenačkog tržišta osiguranja gde je rast iznosio 1,5 odsto. Na tržištima izvan Slovenije prosečni rast premije Triglav grupe je iznosio dva odsto, odnosno devet odsto, ako se kod godišnjeg poređenja uzme u obzir prodaja češkog osiguranja. Najviši rast premije ostvaren je u Srbiji (22 odsto), dok je u Hrvatskoj iznosio osam, u Makedoniji i Crnoj Gori dva, a u Bosni i Hercegovini osam odsto.

U skladu sa strateškim usmerenjem, udeo fakturisane bruto premije osiguranja i saosiguranja se nešto povećao na tržištima izvan Slovenije i iznosio je 17,3 odsto.

Podelite ovaj tekst: