Rast neto dobiti NIS-a

NIS je 27. februara objavio revidirane konsolidovane finansijske izveštaje za 2016. godinu,u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

U 2016. godini NIS grupa je ostvarila neto dobit od 15 milijardi dinara, što je tri odsto više nego godinu dana ranije. Time je ujedno prekinut trend smanjenja neto dobiti koji je počeo pojavom krize u naftnom sektoru 2014. godine. Rezultat je ostvaren u nepovolјnim makroekonomskim uslovima, pre svega niskim cenama nafte u 2016. godini. Pokazatelј EBITDA (profit pre plaćanja kamata, poreza na dobit i amortizacije) iznosio je 39,8 milijardi dinara.

Ovi rezultati su ostvareni zahvalјujući sprovođenju programa mera za povećanje operativne efikasnosti čiji se efekat u 2016. godini procenjuje na 8,6 milijardi dinara. NIS je nastavio sa investicijama i u razvojne projekte uložio 26,1 milijardu dinara, čime je ostao u vrhu vodećih investitora u Srbiji. Obaveze NIS-a po osnovu poreza i drugih javnih prihoda u 2016. godini iznosile su 163,3 milijarde dinara, odnosno 7 odsto više nego 2015. godine. NIS uprkos složenim makroekonomskim uslovima nije menjao politiku dividendi i akcionarima je četvrtu godinu zaredom isplaćeno 25 odsto neto dobiti za prethodnu godinu, konkretno nešto više od 4 milijarde dinara.

Ukupna proizvodnja nafte i gasa iznosila je 1,46 miliona uslovnih tona, dok se trend prirasta rezervi uglјovodonika u 2016. godini procenjuje na 3,4 odsto.

Ukupan obim prerade nafte bio je 3,3 miliona tona, odnosno 1 odsto više nego 2015. godine. Nastavlјena je realizacija projekta Duboka prerada u Rafineriji nafte Pančevo što je sledeća faza u modernizaciji NIS-ovih prerađivačkih kapaciteta.

U 2016. godini NIS je na tržište plasirao novo premijum gorivo G-Drive dizel.

Obim prometa naftnih derivata povećan je 3 procenta u odnosu na 2015. godinu i iznosio je 3,34 miliona tona.

U 2016. godini nastavlјeno je i sa diversifikacijom poslovanja. U NIS-ovim postrojenjima proizvedeno je ukupno 147.505 MWh električne energije što je povećanje od 19 procenata u odnosu na prethodnu godinu. NIS je nastavio sa aktivnostima na realizaciji projekta Termoelektrane-toplane Pančevo, a sa kineskom kompanijom „Betec“ potpisan je sporazum o saradnji u oblasti razvoja geotermalne energije u Srbiji.

Značajni rezultati postignuti su i u oblasti HSE-a (Health, Safety, Environment) koja je bila u primarnom fokusu NIS-a u 2016 godini. Indikator povreda sa izgublјenim danima (pokazatelј LTIF) umanjen je 46 odsto u poređenju sa 2015. godinom čime je NIS značajno doprineo unapređenju na polјu bezbednosti i zdravlјa na radu.

Povodom objavlјivanja rezultata za 2016. godinu Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a i član Izvršnog odbora „Gasprom njefta“ je izjavio:

„Veoma smo ponosni na rezultate koje smo ostvarili u 2016. godini. Oni su još jednom pokazali uspešnost i otpornost našeg sistema koji se zasniva na kontinuiranom povećanju efikasnosti poslovanja sa jedne strane i na investiranju u dalјi razvoj, sa druge. Zato planiramo da u 2017. godini nastavimo pozitivan trend rasta klјučnih finansijskih i operativnih pokazatelјa što će dugoročno obezbediti efikasnost biznis procesa NIS-a. U periodu između 2017. i 2019. godine „Gasprom njeft“ će u strateške projekte NIS-a investirati više od 100 milijardi dinara. Ta ulaganja biće temelј za dalјi razvoj NIS-a i obezbediće sigurnu budućnost kompaniji, našim zaposlenima i akcionarima“.

Podelite ovaj tekst: