Rast premija Triglav grupe i dobiti pre oporezivanja

Triglav grupa je u prvih šest meseci ove godine fakturisala 630 miliona evra konsolidovane bruto premije (10 odsto više nego u istom periodu prošle godine) i ostvarila 41,7 miliona evra dobiti pre oporezivanja, što je 17 odsto više nego lane

Grupa je u prvoj polovini godine fakturisala 630 miliona evra konsolidovane bruto premije

Rast premija i relativno povoljni štetni događaji reflektuju se u povoljnom kombinovanom koeficijentu u visini od 93,2 odsto. U skladu sa svojim strateškim usmerenjima Triglav je ove godine povećao obim sredstava kojima upravlja za svoje klijente, pa je on krajem juna iznosio preko milijardu evra, tako da sada sa svojim društvima Triglav Skladi i ALTA Skladi zauzima vodeći položaj na slovenačkom tržištu uzajamnih fondova. Grupa nastavlja sa sprovođenjem svoje strategije razvoja i rasta te uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđuje prognozu planiranog godišnjeg rezultata. Triglav osiguranje Beograd, deo Triglav grupe, je u prvoj polovini 2019. godine postiglo rast ukupne premije osiguranja od 13 odsto (obračunato u evrima) u odnosu na isti period prethodne godine.

Rast premija i povoljni štetni događaji

Rast premija ostvaren je na većini tržišta te je uglavnom bio iznad rasta celokupnog tržišta. U Sloveniji, u kojoj Triglav ima 76-postotni udio konsolidovane premije, rast premije iznosio je u proseku 8% (rast tržišta bio je 7%), a na tržištima van Slovenije 10%. Grupa je ostvarila rast premije u svim segmentima osiguranja – u segmentu imovinskih osiguranja rast je iznosio 10%, kod zdravstvenih osiguranja 21%, dok su premije životnih i penzijskih osiguranja bile više za nešto manje od jedan posto. Štetni događaji su u prvoj polovini godine bili relativno povoljni, pa su fakturisani bruto iznosi šteta u Triglav grupi iznosili 335 miliona evra (indeks 102), a procenjena vrednost masovnih štetnih događaja bila je 4,9 miliona evra (prvenstveno kao posledica nevremena s gradom u junu mesecu u Sloveniji). Kombinovani koeficijent Grupe iznosio je povoljnih 93,2%, što je prvenstveno odraz poboljšanja koeficijenta šteta.

Dobar poslovni rezultat

Grupa je u prvoj polovini godine ostvarila 41,7 miliona evra dobiti pre oporezivanja, što je za 17% više nego u istom periodu lane. Postignuti rezultat posledica je višeg rasta neto prihoda od premija osiguranja, te rasta neto rashoda za štete iz imovinskih osiguranja i realizovanih viših prinosa od finansijskih ulaganja.

Finansijski prinosi

Grupa raspolaže sa investicionim portfoliom u visini od 3,2 milijarde evra. Njime upravlja relativno kozervativno i sa ciljem očuvanja njenih visokih kreditnih rejtinga. Prinosi od ulaganja (bez prinosa ulaganja životnih osiguranika koji preuzimaju investicioni rizik) iznosili su u prvoj polovini godine 51,4 miliona evra. U poređenju sa prošlom godinom bili su viši prvenstveno zbog ostvarene više neto dobiti od prodaje finansijskih sredstava i viših neto prihoda zbog promene fer vrednosti. S druge strane se zbog niskih kamatnih stopa neto prihodi od kamata neprestano smanjuju. Zbog daljeg spuštanja kamatnih stopa društvo je na sektoru životnih osiguranja iz naslova testa adekvatnosti oblikovalo dodatne bruto tehničke rezerve u visini od 8,6 miliona evra, što je u istom iznosu smanjilo učinak finansijskih prinosa na iskazani poslovni rezultat.

Povećan obim sredstava kojima se upravlja za klijente

Na polovini godine Triglav grupa je sa svojim društvom Triglav Skladi i, sa ove godine preuzetim društvom ALTA Skladi, imala udeo od 34,4% na tržištu u segmentu uzajamnih fondova u Sloveniji i time je došla na vodeće mesto. Krajem juna je u uzajamnim fondovima upravljala sa 947,8 miliona evra neto vrednosti  sredstava, odnosno s 12% više nego krajem 2018. Sredstva individualnog upravljanja imovinom iznosila su 73,7 miliona evra (indeks 147).

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: Triglav grupa sa svojih više od 5 hiljada saradnica i saradnika u regionu raspolaže sa visokim kreditnim rejtingom »A«, dobijenih od priznatih agencija za kreditni rejting. Grupa ima čvrst položaj i posluje u skladu sa zacrtanom strategijom rasta i razvoja. Zadovoljni smo sa postignutim i uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđujemo svoju prognozu planiranog godišnjeg rezultata“.

Triglav osiguranje Beograd je u prvoj polovini 2019. godine završilo sa rastom ukupne fakturisane premije od 13% (obračunato u evrima), u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupna fakturisana premija iskazana u evrima zabeležila je rast od 15% u segmentu neživotnih osiguranja. Prema poslednjim objavljenim podacima za prvi kvartal, rast premije Društva je 14,1%, dok je rast  srpskog tržišta osiguranja 0,5%. Društvo sa učešćem u navedenom periodu od 6,7% (Q1 2018. godine učešće iznosilo 5,9%), održava stabilnu 5 poziciju na tržistu osiguranja u Republici Srbiji.

”I u prvoj polovini 2019. godine zadržavamo pozitivan trend rasta i ostvarujemo planske veličine. Pažljivo i sistematski smo radili na uvođenju novih digitalnih servisa za naše klijente. Već tokom leta olakšaćemo pristup uslugama osiguranja čitavom našem tržištu po uzoru i uz pomoć našeg matičnog preduzeća Triglav grupe. U nastavku godine planiramo da zadržimo uspešan trend poslovanja uz dalji razvoj i unapređenje kanala prodaje”, izjavio je gospodin Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja u Beogradu.

Podelite ovaj tekst: