Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu ističe 4.aprila

Pravna lica, odnosno preduzetnici koji još uvek nisu dostavili svoje redovne godišnje finansijske izveštaje sa odgovarajućom dokumentacijom za 2019. godinu, imaju rok da to učine do utorka, 4. avgusta 2020. godine.

Do tog roka, Agencija za privredne registre očekuje da još oko 25.000 obveznika dostavi svoje izveštaje, za čije dostavljanje je izuzetno ove godine produžen rok, u skladu sa Uredbom o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika… („Službeni glasnik RS”, br. 57/2020).

Do sada je 246.264 obveznika ispunilo ovu obavezu. Od tog broja 189.934 obveznika dostavilo je redovne godišnje finansijske izveštaje istovremeno sa podacima za statističke potrebe, 28.046 je dostavilo izjave o neaktivnosti, dok je redovne godišnje finansijske izveštaje samostalno dostavilo 28.284 obveznika.

Imajući u vidu činjenicu da će veliki broj obveznika svoje izveštaje pripremati i dostavljati i tokom vikenda, Agencija za privredne registre je u subotu i nedelju, 1. i 2. avgusta, od 9 do 15 časova, odnosno u utorak, 4. avgusta, do ponoći, obezbedila dežurstva u Registru finansijskih izveštaja i Servis desku, radi pružanja stručne pomoći u vezi sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja i tehničke podrške obveznicima za rad u informacionom sistemu za elektronsko sastavljanje i dostavljanje izveštaja.

Na internet stranici Agencije, u okviru Registra finansijskih izveštaja, objavljene su informacije, odnosno instrukcije u vezi sa dostavljanjem redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu, u formi pravila, tehničkih i korisničkih uputstava, kao i video uputstava.

Obveznici mogu svoja pitanja, u zavisnosti od njihove prirode, slati i na sledeće elektronske adrese:
• za rešavanje pitanja u vezi primene PIS FI sistema ili problema sa potpisivanjem korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs ,
• za dodatna objašnjenja u vezi dostavljanja izveštaja koja ne možete naći na internet stranici Agencije i u korisničkim uputstvima za sastavljanje i dostavljanje izveštaja, na raspolaganju je mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs i
• za ažuriranje statusnih podataka ili podataka o zakonskom zastupniku potrebno je uputiti reklamaciju na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs .

Pres služba Agencije za privredne registre press@apr.gov.rs

Podelite ovaj tekst: