Sajber napadi na kompanije u porastu

Napadi koji imaju za cilj distribuirano uskraćivanje usluga (DDoS) su u porastu, a preko trećine (33 odsto) organizacija bilo je suočeno sa DDoS napadom makar jednom tokom 2017. godine, u poređenju sa 17 odsto oprganizacija u 2016. godini.

Sajber kriminalci u sve većoj meri koriste DDoS napade kao način da dobiju pristup vrednim i unosnim korporativnim podacima, a ne samo kao način da onemoguće žrtvu u pružanju usluga. Ovakav razvoj znači da su sve poslovne organizacije postale potencijalne mete DDoS napada, od veoma malih preduzeća do velikih korporacija.

Prema globalnom istraživanju koje je realizovala kompanija Kaspersky Lab, IT Security Survey 2017, 50 odsto preduzeća tvrdi da frekvencija i složenost DDoS napada na organizacije raste svake godine. Podaci ukazuju na to da je čak 33 odsto organizacija doživelo makar jedan napad u 2017. godini, što je dvostruko veća cifra u odnosu na 2016. godinu, i ukazuje na sve veći značaj širenja svesti o opasnosti koju predstavlja DDoS napad, budući da ovaj trend ne pokazuje znake usporavanja.

Među onima koji su bili pogođeni, 20 odsto su bila veoma mala preduzeća, 33 odsto mala i velika preduzeća, a 41 odsto korporacije, što ukazuje na činjenicu da niko nije izuzet od pretnji. Iako brojke za ovu godinu ukazuju na činjenicu da će se kompanije najverovatnije suočiti sa samo jednim napadom (u 2016. godini 82 odsto kompanija suočilo se sa više od jednog napada, u poređenju sa 76 odsto kompanija ove godine), posledici ništa manje, i i dalje imaju za rezultat značajne zastoje u poslovanju. Čak 26 odsto organizacija koje su bile mete DDoS napada prijavile su značajan pad u performansama, dok je 14 odsto njih izjavilo da je napad prouzrokovao totalan prekid u pružanju usluga.

DDoS napadi mogu biti korišćene za prikrivanje drugih vrsti aktivnosti, koje imaju za posledicu veliku maetrijalnu štetu i gubitak reputacije, mišljenje je mnogih predstavnika kompanija. U prvoj polovini 2017. godine, više od polovine ispitanika pogođenih DDoS napadom (53 odsto) tvrdilo je da je napad korišćen kao „mamac“.

Polovina (50 odsto) ispitanika izjavilo je da je napad korišćen za sakrivanje malvera, 49 odsto da je napad prikrivao aktivnosti kao što su krađa i curenje podataka, dok je 42 odsto ispitanika izjavilo da je DDoS napad korišćen a prikrije upad na mrežu ili hakovanje.

Podelite ovaj tekst: