Saradnja Ekonomskog fakulteta i Vojvođanske banke

Ekonomski fakutet Univerziteta u Beogradu i Vojvođanska banka potpisali su 29. juna Protokol o saradnji kojim je predviđena realizacija brojnih aktivnosti u cilju podrške budućim ekonomistima. Protokol su potpisali dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu prof. dr Branislav Boričić i Velimir Babić, član Izvršnog odbora i direktor funkcije Upravljanje kreditnim rizicima Vojvođanske banke. Protokol je zaključen na neodređeno vreme.

Velimir Babić i Branislav Boričić

Velimir Babić i Branislav Boričić

Saradnja obuhvata studentske prakse, stipendiranje studenata za master i doktorske radove, mentorske programe, sponzorstva i doniranje programa Ekonomskog fakulteta, gostujuća predavanja predstavnika Vojvođanske banke, učešće studenata u studijama slučaja, organizaciju radionica i druge aktivnosti.

„Ovaj Protokol je još jedna potvrda naše opredeljnosti da budemo aktivan partner našoj akademskoj zajednici i da studentima kroz brojne edukativne sadržaje pomognemo u razumevanju ekonomskih i finansijskih procesa sa posebnim akcentom na njihovo sagledavanje iz praktičnog ugla. Svaki vid praktične nastave neophodan je u razvijanju akademskog znanja i verujem da će studentima biti veoma dragoceno iskustvo naših stručnjaka iz različitih poslovnih oblasti“, rekao je Velimir Babić, član Izvršnog odbora i direktor funkcije Upravljanje kreditnim rizicima Vojvođanske banke.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dugom 80 godina i više od 50.000 diplomaca.

”Imajući u vidu da je bankarski sektor osnovica finansijskog sistema svake zemlje, na fakultetu se godinama školuju najkvalitetnije kadrovi koji su se opredelili za rad u bankarstvu. Izuzetno nam je zadovoljstvo da je Vojvođanska banka, koja ima dugogodišnju tradiciju uspešnog poslovanja u Srbiji, prihvatila poziv da uspostavi uzajamno korisnu saradnju i u Ekonomskom fakultetu prepoznala pouzdanog partnera“, izjavio je prof. dr Branislav Boričić, dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Podelite ovaj tekst: