Saradnja korporacija i početnika u biznisu

Velike svetske kompanije sve više sarađuju sa start ap firmama, ali u Srbiji još ne postoji dovoljno razvijena svest o značaju saradnje, ocenjeno je na skupu na kojem je bio veliki broj predstavnika uspešnih firmi u Srbiji.

Kosta Andrić

Kosta Andrić

Događaj je organizovan u Biznis inkubatoru za tehnološko preduzetništvo ICT Hub, 19. oktobra. Skup je organizuovan u okviru akcije ICT Huba

“Demistifikacija saradnje korporacija i startapa”, kako bi se kompanije u Srbiji upoznale sa svetskim trendovima i benefitima saradnje sa starta ap firmama.

“Saradnja startapa i korporacija je važnija više nego ikada. Ostvarena su brojna partnerstava u svetu. Start apovi su manji timovi fokusirani na biznis probleme i pronalaze brži put do inovacije, uz pomoć tehnologije, kao i proizvoda koji odgovaraju potrebama tržišta. Korporacije mogu da im ponude kanale prodaje, brz put do tržišta i finansiranje koje je potrebno za rast i razvoj”, rekao Kosta Andrić, izvršni direktor ICT Hub-a.

Podelite ovaj tekst: