Saradnja Ministarstva kulture, Telekoma i Matematičkog instituta SANU

U Vladi Srbije potpisan je 1. avgusta Sporazum o saradnji između Ministarstva kulture i informisanja, kompanije Telekom Srbija i Matematičkog instituta SANU.

Sa potpisivanja sporazuma u Vladi Srbije

Cilј Sporazuma je digitalizacija kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva kroz razvoj infrastrukture ustanova kulture i jačanje njihovog kapaciteta u sprovođenju ovog procesa. Digitalizacija kulturne građe doprineće većoj dostupnosti kulturnih sadržaja i kvalitetnijem predstavlјanju naše baštine domaćoj i svetskoj javnosti.

Sporazum su potpisali ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavlјević, generalni direktor kompanije Telekom Srbija Predrag Ćulibrk i direktor Matematičkog instituta SANU Zoran Ognjanović. Imajući u vidu izuzetan značaj digitalizacije za razvoj kulture kao i predstavlјanje kulture Srbije, potpisnici Sporazuma će, svako u svom domenu, obezbediti resurse kako bi se proces uspešno realizovao.

Govoreći o značaju projekta digitalizacije, ministar Vukosavlјević rekao je da se potpisivanjem sporazuma između Ministarstva kulture i informisanja, Telekoma Srbija i Matematičkog instituta SANU stiču uslovi za sistematičniji i produktivniji pristup procesu digitalizacije kulturnog nasleđa u Srbiji.

„Ustanove kulture su već dosta posla uradile samostalno ili u saradnji sa privatnim sektorom. Cilј sporazuma je da se angažovanjem Telekoma Srbija i Matematičkog instituta SANU nadomesti nedostatak IT stručnjaka i klјučnih infrastrukturnih, hardverskih resursa koji nisu dostupni ustanovama. Takođe, radićemo zajedno na razvijanju raznih servisa koji će kulturu približiti građanima, a posredstvom informacione i komunikacione tehnologije i najširoj publici predstaviti bogatstvo naše kulture, umetnosti i stvaralaštva“, istakao je Vukosavlјević.

„Telekom Srbija u okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti veliku pažnju posvećuje promovisanju kulture tako da učešće u projektu digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva predstavlјa logičan sled, a ujedno i izuzetnu čast za našu kompaniju. Pored vrhunskih stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija, kompanija će staviti na raspolaganje neophodnu infrastrukturu i opremu, a sve u cilјu očuvanja i dodatnog promovisanja bogate kulturne zaostavštine naše zemlјe. Svakako će nam iskustvo koje smo stekli radeći na projektu digitalizacije Manastira Hilandar biti od velike koristi prilikom sprovođenja i ovog, mogu slobodno reći, poduhvata od nacionalnog značaja“, izjavio je Predrag Ćulibrk, generalni direktor kompanije Telekom Srbija.

O ulozi Matematičkog instituta SANU u realizaciji projekta digitalizacije govorio je Zoran Ognjanović, direktor Instituta:
„Potpisivanje Sporazuma o saradnji shvatamo kao suštinski iskorak ka sistematskom pristupu digitalizaciji u Srbiji, gde će multidisciplinarna saradnja ustanova kulture, naučno-istraživačkih institucija i IKT-kompanija omogućiti, sa jedne strane, kvalitetno predstavlјanje naše baštine širokoj, domaćoj i stranoj publici, a sa druge dovesti do stvaranja jednog velikog korpusa podataka otvorenog za naučno istraživanje“.

Sporazum, predviđa čuvanje u digitalnom obliku informacija unetih u baze podataka institucija kulture, formiranje centralnog registra digitalne građe, kao i izradu aplikacija za pametne telefone koje će omogućiti dostupnost sadržaja najširoj publici.

Podelite ovaj tekst: